ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσή» η δεκαετία 1999–2010 για το «μαύρο» χρήμα στην Ελλάδα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η δεκαετία 1999 – 2010 φαίνεται να είναι η περίοδος κατά την οποία διακινήθηκε το περισσότερο "μαύρο" χρήμα στη χώρα μας με την αξιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σύμφωνα με εκτιμήσεις μελών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.