ΣΥΝΔΡΟΜΟ GUILLAIN-BARRÉ


ΕΜΑ για AstraZeneca: Πιθανή παρενέργεια του εμβολίου το σύνδρομο Guillain-Barré
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων τόνισε ότι η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του Guillain-Barré και του εμβολίου AstraZeneca είναι «τουλάχιστον μια λογική πιθανότητα», καθώς αναφέρθηκαν 833 περιπτώσεις GBS από 592 εκατ. δόσεις που χορηγήθηκαν έως τις 31 Ιουλίου.