ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Για μια τελευταία φορά

Για μια τελευταία φορά
Εν αναμονή
Εις μνήμην
Πουλί του ωκεανού