ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Με το βλέμμα στο μέλλον

Με το βλέμμα στο μέλλον
Ναυτοσύνη της ερήμου
Αρχή με όπερα
Λασπωμένα χωράφια