ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Εμβολιασμένες καλλονές

Εμβολιασμένες καλλονές
Μη μετρήσιμες απώλειες
Τα όρη και τα βουνά
Να βγάλουμε φτερά