ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Κανείς στο δικαστήριο

Κανείς στο δικαστήριο
Η «Μάσκα της μαϊμούς»
Παρέλαση
Αλλάζοντας την πόλη