ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Δοκιμές

Δοκιμές
Καλλιεργώντας μπαταρίες
Σαν μέδουσες ή drone;
Χωρίς στέγη