ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελλάδα προστατεύει την ιδιωτική σφαίρα

Η Ελλάδα προστατεύει την ιδιωτική σφαίρα

Την προστασία του ιδιωτικού βίου και την κατάσταση των κρατικών παρακολουθήσεων σε 47 κράτη αξιολόγησε η εταιρεία τεχνολογίας Comparitech, επιδιώκοντας να διαπιστώσει ποια κράτη αποτυγχάνουν να προστατεύσουν την ιδιωτική σφαίρα και ποια δημιουργούν «κράτη Μεγάλου Αδελφού». Προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, οι ειδικοί εξέτασαν πολλούς τομείς, όπως τη χρήση βιομετρικών στοιχείων και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, την κοινή χρήση δεδομένων αλλά και τη νομοθεσία σχετικά με τη διατήρηση στοιχείων. Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι κανένα κράτος δεν προστατεύει σταθερά τον ιδιωτικό βίο των πολιτών και μόνο πέντε εφαρμόζουν «επαρκείς δικλίδες ασφαλείας» για την προστασία του.

Ειδικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση τα πράγματα δείχνουν να βελτιώνονται. Αυτό, ωστόσο, δεν απέτρεψε κάποιες χώρες να συνάψουν συμφωνίες που παραβιάζουν τον ιδιωτικό βίο των πολιτών, κυρίως εξαιτίας της κοινής χρήσης δεδομένων όπως είναι η Συνθήκη του Προυμ (Γνωστή και ως Σένγκεν ΙΙΙ). Εκτός Ε.Ε. υπάρχουν πολλά «κράτη Μεγάλου Αδελφού», όπου παραβιάζεται τακτικά η προστασία του ιδιωτικού βίου. Πρωτεύουσα θέση μεταξύ αυτών κατέχουν η Ρωσία και η Κίνα.

Η Ελλάδα, αξίζει να σημειωθεί ότι συγκέντρωσε κατά την αξιολόγηση τρεις βαθμούς και κατατάσσεται μεταξύ των δέκα κρατών με την καλύτερη προστασία του ιδιωτικού βίου. Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Ιρλανδία με 3,2 βαθμούς και ακολουθούν η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Δανία, που συγκέντρωσαν από 3,1 βαθμούς. Με την Ελλάδα ισοβαθμούν η Μάλτα, η Λιθουανία, η Κύπρος, η Βρετανία, η Ολλανδία, η Τσεχία και η Βουλγαρία. Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης για κράτη-μέλη της Ε.Ε. βρίσκονται η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Σλοβενία, όλες με 2,7 βαθμούς. Η Γερμανία συγκέντρωσε 2,8 και η Ισπανία 2,9 βαθμούς.

Εκτός Ε.Ε., καλά φαίνεται να τα καταφέρνουν η Νορβηγία, η Νότια Αφρική, η Ελβετία, η Αργεντινή και ο Καναδάς, καθώς συγκέντρωσαν από 3 βαθμούς. Αντιθέτως, στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ρωσία με 2,1 βαθμούς και η Κίνα, που συγκέντρωσε 1,8 βαθμούς. Στην πραγματικότητα, οι χώρες αυτές έχουν μετατραπεί σε «κράτη Μεγάλου Αδελφού». Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στην έβδομη θέση από το τέλος της κατάταξης για κράτη εκτός Ε.Ε., συγκεντρώνοντας 2,74 βαθμούς.