ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους κολοσσούς της τεχνολογίας

Περισσότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τους κολοσσούς της τεχνολογίας

Κάθε μέρα, πλατφόρμες όπως το Facebook χρειάζεται να κάνουν συμβιβασμούς ανάμεσα στις κοινωνικές αξίες: μεταξύ ελεύθερης έκφρασης και ασφάλειας, ιδιωτικότητας και επιβολής του νόμου, καθώς και μεταξύ δημιουργίας ανοικτών συστημάτων και δέσμευσης δεδομένων. Σπάνια υπάρχει μια σαφής «ορθή» απάντηση. Συχνά, είναι εξίσου σημαντικό οι αποφάσεις να λαμβάνονται με τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι να εκλαμβάνουν ως έννομο. Δεν πιστεύω ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν τόσες πολλές αποφάσεις μόνες τους, όταν επηρεάζουν θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πέρυσι ζήτησα ρυθμιστικό πλαίσιο σε τέσσερις τομείς: εκλογές, επιβλαβές περιεχόμενο, ιδιωτική ζωή και φορητότητα δεδομένων.

Στις 17 Φεβρουαρίου, το Facebook δημοσίευσε το δεύτερο white paper θέτοντας ορισμένες ερωτήσεις που θα μπορούσε το ρυθμιστικό πλαίσιο να αντιμετωπίσει. Εχουμε επίσης συνεργαστεί με κυβερνήσεις –συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Νέας Ζηλανδίας– σχετικά με το τι θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει η κανονιστική ρύθμιση.

Ορισμένα θέματα συνεχίζουν να υφίστανται. Το ένα είναι η διαφάνεια. Οι κυβερνήσεις συχνά μας λένε ότι είναι δύσκολο να σχεδιάσουν κανονισμούς του περιεχομένου, επειδή δεν έχουν γνώση για το πώς λειτουργούν τα συστήματά μας. Το Facebook δημοσιεύει ήδη πιο λεπτομερείς αναφορές σχετικά με επιβλαβές περιεχόμενο από οποιαδήποτε άλλη σημαντική υπηρεσία Διαδικτύου και έχουμε επιδείξει στους ρυθμιστικούς φορείς πώς λειτουργούν τα συστήματά μας. Εξετάζουμε, επίσης, το άνοιγμα των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου για εξωτερικό έλεγχο.

Επειτα, υπάρχουν οι πολιτικές διαφημίσεις. Πιστεύουμε ότι η διαφήμιση είναι πιο διαφανής στο Facebook από την τηλεόραση, τα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα. Δημοσιεύουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές και διαφημίσεις ειδικών θεμάτων –που περιλαμβάνουν πληροφορίες για το ποιος πληρώνει για αυτές, τα ποσά που δαπανήθηκαν και τον αριθμό των ανθρώπων που προσέγγισε η καμπάνια– στη βιβλιοθήκη διαφημίσεών μας. Αλλά ποιος αποφασίζει τι θεωρείται πολιτική μια διαφήμιση σε μια δημοκρατία; Εάν ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός προχωρήσει σε μια διαφήμιση σχετική με τη μετανάστευση κατά τη διάρκεια εκλογών, θεωρείται ζήτημα πολιτικό;

Ενα άλλο θέμα είναι το ανοιχτό πνεύμα. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ενωση εξετάζει το ενδεχόμενο να καταστήσει ευκολότερη την ανταλλαγή δεδομένων, διότι επιτρέπει στους ανθρώπους να δημιουργούν πράγματα που είναι πολύτιμα για την κοινωνία. Οι διεθνείς οργανισμοί χρησιμοποιούν το πρόγραμμα «Data for Good» του Facebook για να εκτιμήσουν ποιες κοινότητες χρειάζονται βοήθεια έπειτα από φυσικές καταστροφές και οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους στο κοινό χάρτες πυκνότητας πληθυσμού για εκστρατείες εμβολιασμού. Βέβαια, θα πρέπει πάντα να καθίσταται δυνατή η μεταφορά δεδομένων σας μεταξύ των υπηρεσιών. Αλλά πώς ορίζουμε το δεδομένο; Εάν μοιραστώ κάτι μαζί σας, όπως τα γενέθλιά μου, θα πρέπει να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε άλλες υπηρεσίες, όπως η εφαρμογή του ημερολογίου σας; Τα δεδομένα είναι δικά μου ή δικά σας;

Πρέπει να εξισορροπήσουμε ανάμεσα στην προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των πολιτών. Χωρίς σαφείς κανόνες σχετικά με τη φορητότητα, οι αυστηροί νόμοι περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ενθαρρύνουν τις εταιρείες να δεσμεύουν δεδομένα, αρνούμενοι να τα μοιράζονται με άλλους, για να ελαχιστοποιούν τους ρυθμιστικούς κινδύνους. Τέλος, χρειαζόμαστε περισσότερη εποπτεία και υποχρέωση λογοδοσίας. Οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ότι οι παγκόσμιες πλατφόρμες τεχνολογίας απαντούν σε κάποιον, οπότε η ρύθμιση πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να λογοδοτούν όταν κάνουν λάθη.

Εταιρείες όπως η δική μου χρειάζονται επίσης καλύτερη εποπτεία κατά τη λήψη αποφάσεων, γι’ αυτό δημιουργούμε ένα ανεξάρτητο Συμβούλιο Εποπτείας, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ελέγχουν τις αποφάσεις περιεχομένου του Facebook. Οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να υπηρετούν την κοινωνία. Αυτό περιλαμβάνει και το εταιρικό επίπεδο, επομένως υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του ΟΟΣΑ για τη δημιουργία δίκαιων παγκόσμιων φορολογικών κανόνων για το Διαδίκτυο.

Πιστεύω ότι η ορθή ρύθμιση μπορεί να βλάψει το Facebook βραχυπρόθεσμα, αλλά θα είναι καλύτερη για όλους, συμπεριλαμβανομένων και εμάς, μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για προβλήματα που πρέπει να διορθωθούν και επηρεάζουν ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο. Αν δεν δημιουργήσουμε πρότυπα που οι άνθρωποι θεωρούν έννομα, δεν θα εμπιστεύονται τις εταιρείες ή την τεχνολογία.

Βέβαια, δεν θα συμφωνήσουμε με κάθε πρόταση. Ο κανονισμός μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε εξελιγμένες αναλύσεις δεδομένων και μάρκετινγκ με τα δικά τους μέσα. Εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις βασίζονται σε εταιρείες όπως η δική μας, για να το κάνουμε γι’ αυτές. Εάν η κανονιστική ρύθμιση καταστήσει δυσκολότερη την ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση αυτών των εργαλείων, αυτό θα μπορούσε να τις βλάψει δυσανάλογα και να ωφελήσει ακούσια τις μεγαλύτερες εταιρείες, που έχουν τέτοια δυνατότητα.

Ακόμη, αντί να στηριζόμαστε σε μεμονωμένες εταιρείες για να θέσουν τα δικά τους πρότυπα, θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε από μια πιο δημοκρατική διαδικασία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιδιώκουμε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και γι’ αυτό υποστηρίζουμε τις υπάρχουσες προτάσεις των ΗΠΑ για την αποτροπή παρεμβολών στις εκλογές, όπως οι νόμοι «Honest Ads Act» και «Deter Act». Για να είμαστε σαφείς, δεν πρόκειται για μετατόπιση της ευθύνης. Το Facebook δεν περιμένει τo ρυθμιστικό πλαίσιο. Συνεχίζουμε να εξελίσσουμε πρακτικές για την επίλυση των θεμάτων αυτών. Αλλά πιστεύω ότι οι σαφέστεροι κανόνες θα ήταν καλύτεροι για όλους. Το Διαδίκτυο είναι μια ισχυρή δύναμη για τη κοινωνική και οικονομική χειραφέτηση. Ενα ρυθμιστικό πλαίσιο που προστατεύει τους ανθρώπους και υποστηρίζει την καινοτομία μπορεί να διασφαλίσει ότι το Διαδίκτυο θα παραμείνει σε αυτήν την κατεύθυνση.

* Το κείμενο αποτελεί αποκλειστική αναδημοσίευση της επιστολής του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου του Facebook, στους Financial Times (Κυριακή 16 Φεβρουαρίου).