ΚΟΣΜΟΣ

H μοναρχία χρειάζεται να… εκσυγχρονιστεί

H βασιλική οικογένεια της Βρετανίας πρέπει να υποστεί ριζική αναδιάρθρωση προκειμένου να μειωθεί η πολιτική της επιρροή και να αποκτήσει ένα, πλήρως εναρμονισμένο με τα ιδανικά του 21ου αιώνα, προφίλ. Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγει μελέτη της Λέσχης «Φάμπιαν», η οποία διατηρεί στενές επαφές με το κυβερνών Εργατικό κόμμα, αλλά παραμένει ανεξάρτητο από αυτό. «Οι γυναίκες, οι ρωμαιοκαθολικοί, οι εβραίοι και οι μουσουλμάνοι δεν πρέπει να εξαιρούνται από τη διαδοχή του θρόνου, ενώ ο ομφάλιος λώρος μεταξύ Εκκλησίας και κράτους, που καθιέρωσε το 1532 ο βασιλιάς Ερρίκος ο E΄, πρέπει να αποκοπεί», αναφέρεται στη μελέτη.

«Οι βασιλείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα της οικειοθελούς απόσυρσης από το αξίωμά τους, αντί να πεθαίνουν στον θρόνο τους, και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας πρέπει να πληρώνουν φόρους», υπογραμμίζεται σε άλλο σημείο. Στην ίδια μελέτη τονίζεται, επίσης, ότι «ο αριθμός των μελών της βασιλικής οικογένειας που απολαμβάνει δημόσιες επιχορηγήσεις πρέπει να μειωθεί δραστικά και η βασίλισσα Ελισάβετ πρέπει να στερηθεί του δικαιώματός της να διαλύει και να συγκαλεί το Κοινοβούλιο και να εγκρίνει τις νομοθεσίες».

Σοβαρή πρόταση εκσυγχρονισμού

Η Λέσχη «Φάμπιαν» υποστηρίζει ότι η μελέτη της συνιστά «την πρώτη κατανοητή πρόταση για την ουσιαστική αναδιάρθρωση της μοναρχίας τα τελευταία τριακόσια χρόνια» και προειδοποιεί ότι η βασιλική οικογένεια θα περιέλθει σε κρίση αν δεν εκσυγχρονιστεί το συντομότερο δυνατόν. «Ας υποθέσουμε», λέει ο Ντέιβιντ Μπιν, επικεφαλής της ομάδας που επιμελήθηκε τη μελέτη, «ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, γιος του Καρόλου και επικρατέστερος ως διάδοχος του βρετανικού θρόνου, ερωτευθεί μια καθολική. Αν την παντρευτεί», σημειώνει, «θα απολέσει το δικαίωμα διαδοχής».

Σήμερα, μόνο οι αγγλικανοί έχουν δικαίωμα διαδοχής στον βρετανικό θρόνο και όποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας παντρευτεί αλλόθρησκη αποκλείεται από τη διαδικασία. «O μονάρχης», επισημαίνει ο κ. Μπιν, «πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει το θρήσκευμά του και οι μελλοντικοί βασιλιάδες δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να ηγούνται της Εκκλησίας της Αγγλίας».

Η περιουσία στον λαό

Η μελέτη, τέλος, αναφέρει ρητά ότι το μεγαλύτερο τμήμα της βασιλικής περιουσίας πρέπει να επιστρέψει στον έλεγχο του βρετανικού έθνους, ενώ τα μέλη της βασιλικής οικογένειας μπορούν να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα παλάτια τους και τις συλλογές έργων τέχνης υπό την προϋπόθεση ότι το κοινό θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση σ’ αυτά.

Σύμφωνα, με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η βασιλική οικογένεια των Γουίνδσορ έχει χάσει την αίγλη της στα μάτια των Βρετανών και πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα των υπολοίπων βασιλικών οικογενειών της Ευρώπης.