ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικές εταιρείες σε «μαύρη λίστα»…

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξeλλες Κωνσταντινου Καλλεργη

Κατόπιν εορτής σε ό,τι αφορά τα 148 θύματα της αεροπορικής τραγωδίας της Ερυθράς Θάλασσας και με κατεπείγουσες διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Ενωση σπεύδει στη δημιουργία ενιαίου πλαισίου ελέγχου και πιστοποίησης της ασφάλειας των αεροσκαφών μη κοινοτικών αεροπορικών εταιρειών, που πραγματοποιούν δρομολόγια προς τους κοινοτικούς αερολιμένες, που μπορεί να έχει σαν τελικό αποτέλεσμα ακόμα και τη σύνταξη «μαύρης λίστας» επικινδύνων αεροπορικών εταιρειών. H συμφωνία επί της σχετικής οδηγίας επετεύχθη αργά το βράδυ της Δευτέρας με διαδικασία «συμφιλίωσης» μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου υπουργών, ωστόσο απαιτεί την πρόσθετη έγκρισή της από τους υπουργούς μεταφορών των κρατών-μελών και στη συνέχεια την ένταξη της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών εντός δύο ετών.

Δύο μορφές ελέγχων

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, αυτοί έχουν δύο μορφές. Αφενός θα υπάρχει εναρμονισμένη διαδικασία επιτοπίων ελέγχων αν υπάρξουν υπόνοιες ότι το αεροσκάφος δεν πληροί τους διεθνείς όρους ασφαλείας. Αφετέρου προβλέπονται αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από τις εθνικές αρχές ακόμα και αν δεν υφίστανται υπόνοιες, αρκεί οι έλεγχοι αυτοί να μην ενέχουν στοιχείο δυσμενών διακρίσεων εις βάρος κρατών και εταιρειών. Τα στοιχεία αυτά θα συλλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα συντάσσει έκθεση επί των ευρημάτων την οποία θα δημοσιοποιεί ετησίως. Στόχος είναι καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού και μέσω αυτής, η άσκηση πίεσης σε εταιρείες ελλιπείς σε θέματα ασφαλείας των πτήσεων.

Πότε αποκλείονται

Πέραν αυτού, εάν ένα κράτος αποφασίσει, με βάση τους ελέγχους που έχει πραγματοποιήσει, να απαγορεύσει την προσέγγιση των αεροσκαφών κάποιας εταιρείας στους αερολιμένες του, τότε θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή με τη σειρά της θα ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη και εφόσον κριθεί αναγκαίο, ειδική επιτροπή αποτελούμενη από εθνικούς αντιπροσώπους θα αποφασίζει για το κατά πόσον απαιτείται η γενίκευση της απαγόρευσης σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι οι έλεγχοι αφορούν αποκλειστικά εταιρείες που εδρεύουν σε μη κοινοτικές χώρες. Αλλωστε η διαφορά ασφαλείας μεταξύ ευρωπαϊκών και τριτοκοσμικών εταιρειών είναι τεραστία…

Παρουσιάζοντας την οδηγία η αρμοδία για τις μεταφορές αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιόλα ντε Παλάθιο, σημείωσε ότι υπάρχει η σκέψη για τη σύνταξη και «μαύρης λίστας» επικινδύνων εταιρειών αν και δεν προβλέπεται από την οδηγία.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για πρόταση της Επιτροπής που χρονολογείται από το 1997, όμως δεν είχε εγκριθεί λόγω της διαμάχης της Βρετανίας με την Ισπανία για το Γιβραλτάρ.