ΚΟΣΜΟΣ

H Αθήνα εκτιμά ότι πέτυχε τους στόχους της

Οι στόχοι που είχε θέσει η Αθήνα από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στο Νιούπορτ επιτεύχθηκαν, εκτιμά η ηγεσία της ελληνικής διπλωματίας, αποτιμώντας τη μορφή και το περιεχόμενο της «αντιδήλωσης» των «25», που εγκρίθηκε και τυπικώς χθες στις Βρυξέλλες. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, επιτεύχθηκαν οι στόχοι:

– Της καταγραφής της αποδοκιμασίας της τουρκικής δήλωσης και της απόφασης της Αγκυρας να δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει ένα κράτος – μέλος, αφού στην πρώτη παράγραφο του 7ου και τελικού σχεδίου σημειώνεται: «H E.E. εκφράζει τη λύπη της…».

– Του να καταστεί σαφές ότι η δήλωση της Τουρκίας δεν παράγει έννομα αποτελέσματα: «H E.E. και τα μέλη της ξεκαθαρίζουν ότι αυτή η δήλωση της Τουρκίας είναι μονομερής, δεν αποτελεί μέρος του Πρωτοκόλλου και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από το Πρωτόκολλο».

– Του να καταστεί σαφές, επίσης, το μήνυμα προς την Τουρκία ότι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία και η εκλεγμένη κυπριακή κυβέρνηση αναγνωρίζεται από την E.E. και γενικά από τη Διεθνή Κοινότητα ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου. Αυτό επιτυγχάνεται στην τέταρτη παράγραφο: «H Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της… υπογραμμίζουν ότι αναγνωρίζουν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου».

– Το να υπάρχει σαφής μνεία της ανάγκης εφαρμογής του Πρωτοκόλλου. Στην τρίτη παράγραφο γίνεται σαφής μνεία, ενώ σημειώνεται επίσης ότι η πορεία ανοίγματος των σχετικών ενταξιακών διαπραγματευτικών κεφαλαίων εξαρτάται από την εκπλήρωση στο ακέραιο των υποχρεώσεων της τουρκικής πλευράς.

Αναφορά στο χρόνο εξέτασης της επιτευχθείσης προόδου έχουμε και στην έκτη παράγραφο: «Αδυναμία εφαρμογής των υποχρεώσεών της στο ακέραιο θα επηρεάσει τη συνολική πρόοδο των διαπραγματεύσεων», καθώς και ότι «το Συμβούλιο θα διασφαλίσει την παρακολούθηση της προόδου που θα έχει επιτευχθεί σε όλα αυτά τα θέματα το 2006».

– Της καταγραφής του ότι πρέπει να αρθεί το πολιτικό και θεσμικό παράδοξο της μη αναγνώρισης ενός κράτους – μέλους της E.E. από ένα υποψήφιο προς ένταξη κράτος. Στην πέμπτη παράγραφο: «H αναγνώριση όλων των κρατών – μελών αποτελεί απαραίτητο συστατικό της ενταξιακής διαδικασίας.

Συνεπώς, η E.E. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που αποδίδει στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών – μελών της E.E., το συντομότερο δυνατόν».

Οι ίδιες πηγές στην Αθήνα, υπογραμμίζουν επίσης τη σπουδαιότητα και των φραστικών αλλαγών, προς το σαφώς καλύτερο, που έγιναν καθ’ όλη τη διάρκεια των δύσκολων διαβουλεύσεων, από το πρώτο σχέδιο αντιδήλωσης, μέχρι και το 7ο, επί του οποίου τελικώς υπήρξε αποδοχή από τους «25».