ΚΟΣΜΟΣ

Μείωση γκρίζων φαλαινών

Φρούδες αποδείχθηκαν οι ελπίδες που ήθελαν τον πληθυσμό των γκρίζων φαλαινών να έχει αναπληρωθεί, καθώς επιστημονική μελέτη στις ΗΠΑ έδειξε ότι τα γιγάντια και συμπαθή θηλαστικά μειώθηκαν δραματικά, με τον πληθυσμό τους να αποτελεί μόλις κλάσμα εκείνου του 19ου αιώνα. Η γκρίζα φάλαινα έχει ιδιαίτερη αξία για το οικοσύστημα, καθώς συνηθίζει να τρέφεται αναδεύοντας τον πυθμένα του ωκεανού, απελευθερώνοντας πλήθος μικροοργανισμών, που με τη σειρά τους προσφέρουν τροφή σε άλλα είδη ψαριών.