ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό δείκτη προωθεί η Κομισιόν

Πέντε τρόπους ώστε να μετριέται η πρόοδος ενός έθνους όχι μόνο με οικονομικούς όρους, δηλαδή βάσει του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, του πληθωρισμού και της ανεργίας, υιοθέτησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της είναι να παρουσιάσει το 2010 την πιλοτική εκδοχή ενός συνεκτικού περιβαλλοντικού δείκτη που θα αποτυπώνει με ακρίβεια την εικόνα του περιβάλλοντος. Πρώτον, ο περιβαλλοντικός δείκτης που θα παρουσιαστεί το 2010 θα αξιολογεί την πρόοδο σε βασικούς τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ενωσης. Δεύτερον, η Επιτροπή δεσμεύεται να παρουσιάζει στοιχεία ταχύτερα από ό, τι σήμερα. Τρίτον, η Επιτροπή θέλει να επιτύχει μεγαλύτερη ακρίβεια. Τέταρτο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Πίνακα Βιώσιμης Ανάπτυξης και τελευταίος στόχος είναι να συμπληρώσει το ΑΕΠ και τους Εθνικούς Λογαριασμούς με Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς Λογαριασμούς.