ΚΟΣΜΟΣ

Η Γιουγκοσλαβία από σήμερα αλλάζει… όνομα

Από σήμερα παύει να υπάρχει -για δεύτερη φορά- η Γιουγκοσλαβία. Ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, παύει η χρήση της κατάληξης yu στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Διαδικτύου. Από σήμερα η παραδοσιακή κατάληξη yu θα αντικατασταθεί από τις καταλήξεις (ονόματα τομέα) rs (για τη Σερβία) και me (για το Μαυροβούνιο).

Η Υπηρεσία Απόδοσης Ονομάτων Τομέα (Icann) -ο φορέας που επιβλέπει και χορηγεί τα ονόματα τομέα- έδωσε στις ιστοσελίδες Σερβίας και Μαυροβουνίου νέα διορία μέχρι να αποφασίσουν, να επιλέξουν και να αλλάξουν την κατάληξη στις ηλεκτρονικές τους σελίδες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, ωστόσο, περισσότερες από τέσσερις χιλιάδες ιστοσελίδες δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ποια θα είναι η κατάληξη της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης. Ωστόσο, το σερβικό Εθνικό Αρχείο Ιντερνετικών Ονομάτων Τομέα, ο αρμόδιος φορέας της χώρας, έχει αιτηθεί την αναβολή εφαρμογής της απόφασης και αλλαγής για αρκετούς μήνες. Η Υπηρεσία Απόδοσης Ονομάτων Τομέα είχε αφαιρέσει την κατάληξη. yu από τον κατάλογο των αποδεκτών ονομάτων τομέα ήδη από το 2006 και σήμερα θεωρεί ότι μόνο οι καταλήξεις. rs και. me είναι αποδεκτές. Ωστόσο, δεν είναι η μοναδική φορά που γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση για την κατάληξη μιας διαδικτυακής διεύθυνσης. Το καλοκαίρι που πέρασε, δόθηκε πραγματική μάχη για τον έλεγχο της ιντερνετικής κατάληξης. eco η οποία θα χρησιμοποιείται απόκλειστικά από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και ομάδες. Την κατάληξη διεκδίκησε η κοινοπραξία EcoDot, υποστηριζόμενη από τον πρώην αντιπρόεδρο τον ΗΠΑ, Αλ Γκορ, και ο καναδικός «πράσινος» όμιλος Big Room, που υποστηρίζεται από οργανώσεις όπως το Διεθνές Ταμείο για τη Φύση (WWF).