ΚΟΣΜΟΣ

Το Διαδίκτυο μεταβάλλει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Η ευρεία χρήση του Διαδικτύου μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, επισημαίνουν ερευνητές του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Η δυνατότητα εξεύρεσης οποιασδήποτε πληροφορίας στο Διαδίκτυο και η ευκολία ανάκτησής της όποτε υπάρξει ανάγκη αποδυναμώνουν την ικανότητα απομνημόνευσης που διαθέτουμε. Επίσης, συμπληρώνουν οι Αμερικανοί ερευνητές, τείνουμε να απομνημονεύουμε πληροφορίες που πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε στον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή.