ΚΟΣΜΟΣ

Χαρτοφυλάκια σε κρίση

Η οικονομική αστάθεια που πυροδοτεί η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη δεν αφήνει απαθή τον ασφαλιστικό κλάδο, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές κεφαλαίου στον κόσμο. Η έκθεση των μεγάλων ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών στο ελληνικό χρέος, όπως αυτό ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (IIF), δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου μπροστά στον ορατό πλέον κίνδυνο επέκτασης της κρίσης και στην Ιταλία.

Πρόσφατη έκθεση της JP Morgan εκτιμά την έκθεση του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου σε ομόλογα των χωρών της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας μεταξύ 265 – 325 δισ. ευρώ. Η Ιταλία ως η μεγαλύτερη οικονομία, φιγουράρει, όπως είναι φυσικό, στην πρώτη θέση καθώς οι εκτιμήσεις της JP Morgan ανεβάζουν την έκθεση του ασφαλιστικού κλάδου στα 150 – 200 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθεί η Ισπανία με 60 – 70 δισ. ευρώ, η Πορτογαλία με 20 δισ. ευρώ και η Ιρλανδία με 15 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο διεθνής οίκος υπολογίζει τη συνολική έκθεση του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου σε ελληνικά κρατικά ομόλογα στα 20 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη λίστα των εταιρειών που έχει δημοσιεύσει, οι 18 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ασφαλιστικές είχαν στην κατοχή τους ελληνικούς τίτλους ύψους 14,7 δισ. ευρώ. Στις πρώτες θέσεις της λίστας φιγουράρουν η ιταλική Generali με ομόλογα αξίας 3 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι γαλλικοί όμιλοι της Groupama με 2 δισ. ευρώ περίπου, της CNP και της Axa με 1,9 δισ. ευρώ η κάθε μία, της ολλανδικής ING με 1,4 δισ. ευρώ, της γερμανικής Allianz με 1,3 δισ. ευρώ και της αγγλικής Aegeas με 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ηδη οι ασφαλιστικοί όμιλοι της Generali, της Axa, της ING, της Munich Re και της Allianz προχώρησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011 στην αποτύπωση της επίπτωσης που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους οι ελληνικοί τίτλοι. Το κόστος για τους πέντε μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους ανήλθε στο 1 δισ. ευρώ περίπου, χωρίς να επηρεάσει δραματικά την κερδοφορία του εξαμήνου. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αντοχή των ισολογισμών τους στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής… με την προϋπόθεση φυσικά το κακό να σταματήσει εδώ!

Μεταξύ των μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων που έχουν δραστηριότητα και στην ελληνική αγορά, περιλαμβάνεται και ο ολλανδικός όμιλος της Eureko, που προχώρησε στη ρευστοποίηση των ελληνικών τίτλων ήδη από τη χρήση του 2010. Εχοντας προεξοφλήσει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, η Eureko μέσω της Interamerican πραγματοποίησε την έξοδό της από τα ελληνικά ομόλογα, περιορίζοντας τη συμμετοχή της μόλις στα 50 εκατ. ευρώ.

Σταδιακή έξοδο από το ελληνικό χρέος ακολουθεί τους τελευταίους μήνες και ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός παγκοσμίως η αμερικανική MetLife Alico. Με συνολικό χαρτοφυλάκιο ύψους 1 δισ. ευρώ το 2009, η Alico (άλλοτε μέλος του Aig Group) προχώρησε μετά την εξαγορά της το 2010 από την MetLife, στη σταδιακή ρευστοποίηση των ελληνικών τίτλων και έχει περιορίσει σήμερα την έκθεσή της στα 500 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα το ενδιαφέρον πέφτει πλέον στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες και δη σε εκείνες που έχουν σημαντική έκθεση σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου. Πρώτη στην κατάταξη με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο σε ελληνικούς τίτλους που φθάνει τα 700 εκατ. ευρώ περίπου είναι η Εθνική Ασφαλιστική και ακολουθεί με αντίστοιχο ποσό στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο η Efg Eurolife, ενώ η έκθεση της Αγροτικής Ασφαλιστικής, ανέρχεται στα 290 εκατ. ευρώ περίπου.

Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους συνδέεται με τις αποφάσεις που θα λάβουν οι τραπεζικοί όμιλοι της Εθνικής, της Eurobank και της Αγροτικής, αλλά σε κάθε περίπτωση η επίπτωση δεν θα είναι αμελητέα, εν όψει μάλιστα και των αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων που δημιουργεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη Φερεγγυότητα II (Solvency II).