ΚΟΣΜΟΣ

Σωτήρια, αλλά και επικίνδυνη η αξονική

Σωτήρια και δυνάμει… επικίνδυνη είναι η σύγχρονη απεικονιστική τεχνική της αξονικής τομογραφίας. Η χρήση της βοηθά στη διάγνωση προβλημάτων υγείας που δεν μπορούν να εντοπιστούν με άλλη μέθοδο. Από την άλλη, οι υψηλές δόσεις ακτινοβολίας στις οποίες εκτίθεται ο ασθενής είναι δυνατόν -υπό συνθήκες- να προκαλέσουν φθορές στο γενετικό υλικό και καρκίνο μετά την πάροδο πολλών ετών. Ιδιαίτερο πονοκέφαλο προκαλεί στους ειδικούς η αδυναμία να γνωρίζουν το αθροιστικό ποσό ακτινοβολίας, στο οποίο έχει εκτεθεί κάθε ασθενής στο πέρασμα των ετών.