Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ικανοποίηση για την επικείμενη επίσκεψη Πομπέο

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ικανοποίηση για την επικείμενη επίσκεψη Πομπέο

1' 26" χρόνος ανάγνωσης

Την ικανοποίησή του για την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, την ερχόμενη Τρίτη, εκφράζει με ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

To Φανάρι ευχαριστεί τον Αμερικανό ΥΠΕΞ γιατί ενέταξε την εν λόγω επίσκεψη στο πρόγραμμα της δεκαήμερης περιοδείας του στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Μετά χαράς ανακοινούται ότι ο Εξοχώτατος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Michael R. Pompeo προτίθεται, με πρωτοβουλίαν του, να επισκεφθή την έδραν του Οικουμενικού Πατριαρχείου την Τρίτην, 17ην τ.μ. Νοεμβρίου, πράγμα το οποίον αποτελεί χαράν και τιμήν διά την Μητέρα Εκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το παρελθόν και άλλοι Υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ επεσκέφθησαν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, όπως οι Madeline Albright, John Kerry και Hillary Clinton.

Αι επισκέψεις αυταί δεικνύουν την σπουδαιότητα και το κύρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεσμού με ιστορίαν πολλών αιώνων και πολύτιμον προσφοράν και συμβολήν εις τον πανανθρώπινον πολιτισμόν.

Ο κ. Υπουργός, επισκεπτόμενος το Φανάριον, επιθυμεί να συζητήση με την Α.Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας, διά την εδραίωσιν της οποίας ανά τον κόσμον ενδιαφέρονται, ως γνωστόν, ανέκαθεν αι ΗΠΑ.

Συναφώς σημειούται ότι τον Φεβρουάριον 2019 ο Εξοχ. Υπουργός κ. Pompeo είχε προσκαλέσει τον Οικουμενικόν Πατριάρχην εις Ουάσιγκτων διά να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις επί παρομοίων θεμάτων απασχολούντων σήμερον την ανθρωπότητα, ως ο ρόλος των θρησκειών εις την επικράτησιν της ειρήνης και της σταθερότητος εις τον κόσμον, αλλ’ αι υποχρεώσεις της Α.Θ. Παναγιότητος τότε δεν επέτρεψαν την πραγματοποίησιν της συναντήσεως εκείνης εν Αμερική.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζει την ικανοποίησίν του διά την επικειμένην υψηλήν αυτήν επίσκεψιν εις την έδραν αυτού και ευχαριστεί τον κ. Υπουργόν διότι ενέταξεν αυτήν μέσα εις το πρόγραμμα της δεκαημέρου περιοδείας του εις την Ευρώπην και την Μέσην Ανατολήν».