ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτικό: Χρηματοδότηση Τουρκίας με 3,5 δισ. έως το 2024

Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται να οδηγήσει σε δύσκολες διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μεταναστευτικό: Χρηματοδότηση Τουρκίας με 3,5 δισ. έως το 2024

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Το ποσό των 3,5 δισ. ευρώ έως και το 2024 προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει η Τουρκία ως χρηματοδότηση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Σύμφωνα με έγγραφο που βρίσκεται στη διάθεση της «Κ», η Κομισιόν προτείνει συνολικά να δοθούν 5,7 δισ. ευρώ κατά την τετραετία αυτή σε τρίτες χώρες που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών (Τουρκία, Λίβανος, Ιορδανία), αλλά και στην ίδια τη Συρία.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνδιάσκεψη για το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής, στα τέλη Μαρτίου, η Ε.Ε. είχε ήδη δεσμευθεί στην παροχή 3,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,6 δισ. από τα κράτη-μέλη. Οι επιπρόσθετοι πόροι θα προέλθουν αποκλειστικά από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Η Επιτροπή, ωστόσο, σημειώνει ότι «βάσει περαιτέρω εκτίμησης αναγκών θα ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να εισφέρουν πέρα από τα ποσά για τα οποία έχουν δεσμευθεί». Ο «σαφής χρηματοδοτικός στόχος», τονίζεται, «παρέχει σε όλες τις πλευρές την απαραίτητη πολιτική και χρηματοοικονομική προβλεψιμότητα».

Σχετικά με την Τουρκία, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «ήδη εκταμιεύει 535 εκατ. σε χρηματοδότηση-γέφυρα», ώστε «να συνεχιστούν ζωτικά ανθρωπιστικά προγράμματα έως τις αρχές του 2022».Σχετικά με τα επιπρόσθετα 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2024, αναφέρεται ότι «μπορούν να καλύψουν τις πιο επείγουσες ανάγκες των προσφύγων και των κοινοτήτων φιλοξενίας, ειδικά υπηρεσίες υγείας, παιδείας, κοινωνικής προστασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης». Η Επιτροπή, «προγραμματίζοντας τις δράσεις στο πλαίσιο αυτού του πακέτου, θα κινηθεί σταδιακά από ανθρωπιστικές προτεραιότητες στην κοινωνικοοικονομική υποστήριξη και ανάπτυξη. Αυτό θα συμπεριλάβει χρηματοδότηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης και τη φύλαξη των συνόρων, ειδικά στα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας».

Στο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία φιλοξενεί σήμερα 3,7 εκατ. πρόσφυγες από τη Συρία και ότι η Ε.Ε. έχει κινητοποιήσει 24,9 δισ. ευρώ από το 2011 για την αρωγή της Συρίας και των γειτονικών της χωρών. Στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που ξεκινάει σήμερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να καταθέσει επισήμως «χωρίς καθυστέρηση» την πρότασή της για τη χρηματοδότηση των χωρών της περιοχής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η νέα έμφαση στη φύλαξη των συνόρων, ωστόσο, αναμένεται να οδηγήσει σε δύσκολες διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχει σταθεί ιδιαίτερα επικριτικό για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.