ΚΟΣΜΟΣ

Διαθήκη Φίλιππου: Θα μείνει σφραγισμένη για τουλάχιστον 90 χρόνια

Η διαθήκη του Φιλίππου, του εκλιπόντος συζύγου της Βασίλισσας Ελισάβετ θα σφραγισθεί και θα παραμείνει έτσι για διάστημα τουλάχιστον 90 ετών ώστε να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια της μοναρχίας αποφάσισε δικαστήριο στο Λονδίνο.

Διαθήκη Φίλιππου: Θα μείνει σφραγισμένη για τουλάχιστον 90 χρόνια

Η διαθήκη του Φιλίππου, του εκλιπόντος συζύγου της Βασίλισσας Ελισάβετ θα σφραγισθεί και θα παραμείνει έτσι για διάστημα τουλάχιστον 90 ετών ώστε να διαφυλαχθεί η ιδιωτικότητα και η αξιοπρέπεια της μοναρχίας αποφάσισε δικαστήριο στο Λονδίνο.

Ερμηνεύοντας μία νομοθετική πρόβλεψη του 1910, ο δικαστής έκρινε ότι η διαθήκη του Φίλιππου θα πρέπει αν σφραγισθεί και ότι κανένα αντίγραφο δεν θα πρέπει να αντιγραφεί για το αρχείο ή να διατηρηθεί ως δικαστικό έγγραφο.

Ο βαθμός της δημοσιότητας που θα προκαλούσε πιθανή δημοσιοποίηση  της διαθήκης θα ήταν τόσο μεγάλος και εντελώς αντίθετος προς το σκοπό της διατήρησης της τιμής του ανωτατου άρχοντα» αναφέρει ο δικαστής.