ΚΟΣΜΟΣ

«Μονόδρομος τα μνημόνια» λέει η Κομισιόν στο υπόμνημά της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεραμύνεται της πολιτικής της στο σχεδιασμό
και την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης προς τις
μνημονιακές χώρες, όπως προκύπτει από την απάντησή της προς την
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει συσταθεί για το ρόλο
της τρόικας.

Αναλυτικότερα, στη 16σελιδη απάντησή της η Κομισιόν υποστηρίζει ότι
τα εν λόγω προγράμματα έχουν ήδη πετύχει σημαντικά αποτελέσματα,
καθώς απεφεύχθη η άτακτη χρεοκοπία και περιορίστηκαν οι αρνητικές
οικονομικές, χρηματοπιστωτικές και κοινωνικές επιπτώσεις, όπως και
η διάδοση της κρίσης. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι για την Ελλάδα η
πρόσβαση στις αγορές για την κάλυψη των δανειακών αναγκών θα
επιτευχθεί μερικώς από το 2015.

Ειδικά για την Ελλάδα η Επιτροπή σημειώνει τα θετικά αποτελέσματα
σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και επισημαίνει ότι
για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες η χώρα μας αναμένεται να
πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα το 2013. Η θετική αυτή εικόνα
αντανακλάται στην αντιμετώπιση των αγορών και στη σταδιακή
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που παρατηρείται, τονίζει η
Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
δρομολογούνται και αποδίδουν ήδη καρπούς σε ζητήματα
ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης, και η ανεργία
αναμένεται να σημειώσει μείωση από φέτος. Παράλληλα, η Κομισιόν
επιμένει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι ουσιώδους
σημασίας για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σε γενικές γραμμές η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ισχυρή εφαρμογή
του προγράμματος είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία του
προγράμματος και αναφέρει ότι οι μνημονιακές χώρες βρίσκονται
σήμερα σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι πριν από τρία χρόνια.

Η Επιτροπή δίνει επίσης έμφαση στο γεγονός ότι τα προγράμματα
χαρακτηρίστηκαν από επαρκή ευελιξία προκειμένου να υπάρξει
προσαρμογή σε αναπάντεχες προκλήσεις και έγιναν διορθωτικές
κινήσεις όπου χρειάστηκε. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση
της Ελλάδας η δημοσιονομική προσαρμογή τροποποιήθηκε ανάλογα με την
οικονομική συγκυρία.

Σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των προγραμμάτων η Επιτροπή σημειώνει
ότι στην περίπτωση της Ελλάδας οι πληροφορίες που χορηγήθηκαν από
την Αθήνα στα αρχικά στάδια δεν ήταν πλήρεις λόγω των χαμηλών
τεχνικών προτύπων στη συλλογή και στην επεξεργασία δεδομένων καθώς
και στην περιορισμένη διοικητική ικανότητα.