ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕΣ: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να γίνει πιο αποδοτική

ΕΕΣ: Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να γίνει πιο αποδοτική

Έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) πρέπει να καταστεί αποδοτικότερη και να προσφέρει περισσότερα στην ΕΕ και τους πολίτες της.

«Η ΕΥΕΔ συστάθηκε εν μέσω δυσμενών συνθηκών, σε περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών και αυξανόμενων αναταραχών πλησίον των συνόρων της ΕΕ», δήλωσε ο Ζάμπολκς Φαζάκας, μέλος του ΕΕΣ που είναι αρμόδιο για την έκθεση. «Η ΕΥΕΔ είναι μια λειτουργική υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία θα λειτουργούσε καλύτερα εάν διέθετε ένα αποδοτικότερο χρηματοδοτικό και διοικητικό πλαίσιο και συνεργαζόταν στενότερα με τα διπλωματικά σώματα των κρατών μελών».

Ειδικότερα το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ διαπίστωσε σήμερα ότι ο συντονισμός μεταξύ της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής ήταν μόνον εν μέρει αποτελεσματικός, κυρίως λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών μηχανισμών συνεργασίας στο ανώτατο επίπεδο και της ακαμψίας του δημοσιονομικού και διοικητικού πλαισίου στις αντιπροσωπείες, που αποσπά πόρους από τα πολιτικά καθήκοντα. Ο συντονισμός με τα κράτη μέλη βελτιώθηκε, συμπεραίνει, μολονότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής του ώστε να αξιοποιηθούν συνέργιες όπως η ανταλλαγή πληροφοριών ή η συστέγαση και να βελτιωθεί η παροχή προξενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της προξενικής προστασίας των πολιτών της ΕΕ.

Όπως είναι γνωστό με τη Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργήθηκε η θέση του Ύπατου Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού της εξωτερικής πολιτικής και την προώθηση των βασικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επικουρείται από ένα νέο διπλωματικό σώμα, την ΕΥΕΔ. Με τη σύσταση της ΕΥΕΔ, η ΕΕ διαθέτει πλέον μια λειτουργική υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής, με μονάδες πολιτικών και δομές διαχείρισης κρίσεων, ένα ευρύ δίκτυο διπλωματικών αποστολών και ισορροπημένη παρουσία υπαλλήλων διαφορετικής προέλευσης.

Η ΕΥΕΔ άρχισε να λειτουργεί επισήμως την 1η Ιανουαρίου 2011. Οι κεντρικές υπηρεσίες της βρίσκονται στις Βρυξέλλες και διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο αποτελούμενο από 140 αντιπροσωπείες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της ΕΕ συνολικά. Για το 2014 ο προϋπολογισμός της ΕΥΕΔ ανέρχεται σε 519 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο κατανέμεται μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών (41%) και των αντιπροσωπειών (59%).