ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερις προσφορές για το έργο «Σύζευξις ΙΙ»

Τέσσερις προσφορές για το έργο «Σύζευξις ΙΙ»

Κατατέθηκαν χθες τέσσερις προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το έργο «Σύζευξις ΙΙ – Υποδομές Ασφαλείας, Τηλεφωνίας, Τηλεδιάσκεψης, Καλωδίωσης». Συγκεκριμένα προσφορές υπέβαλαν οι:

• Logicom με υπεργολάβο τη Cyta,

• η ένωση εταιρειών ΟΤΕ, Space Hellas και Unisystems,

• η Globo Technologies και

• η ένωση εταιρειών που απαρτίζεται από τις εταιρείες Onex Hellenic, ZTE Hellas και Forthnet.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη από τις τέσσερις συμμετέχει με εξοπλισμό Cisco, η ένωση εταιρειών στην οποία συμμετέχει ο ΟΤΕ έχει περιλάβει εξοπλισμό Huawei, η Globo Technologies συμμετέχει με εξοπλισμό Ericsson και IBM και τέλος η ένωση εταιρειών στην οποία συμμετέχει η Forthnet έχει περιλάβει εξοπλισμό ZTE. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 132,6 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της «Ψηφιακής Σύγκλισης» (ΕΣΠΑ). Προαιρετικά το φυσικό αντικείμενο του έργου μπορεί να ανέλθει κατά 25% και να φτάσει στα 165,8 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και ανάπτυξη δικτύων του Σύζευξις ΙΙ σε περίπου 34.000 φορείς/σημεία, εκ των οποίων περίπου τα 20.000 σημεία αφορούν σχολεία, γυμνάσια και λύκεια.

Η υλοποίηση θα γίνει μέσω προγραμματικής συμφωνίας στο πλαίσιο της οποίας θα υλοποιούνται μειοδοτικοί διαγωνισμοί. Ειδικότερα, όσοι προκριθούν στη συγκεκριμένη φάση του διαγωνισμού, θα καλούνται κάθε φορά από τον ανάδοχο του έργου, να προσφέρουν εξοπλισμό και υπηρεσίες για κάθε επιμέρους τμήμα του έργου. Ο ανάδοχος θα επιλέγει κάθε φορά τον φθηνότερο προμηθευτή εξοπλισμού.

Επιδίωξη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που είναι ο κύριος του έργου και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. είναι το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης των υποδομών του δικτύου Σύζευξις ΙΙ να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 που ολοκληρώνονται οι εκταμιεύσεις του ΕΣΠΑ. Το τμήμα των υποδομών που δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, θ’ χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020) αποτελώντας «έργο γέφυρα» μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων.