ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίκη της Γερμανίας για άρνηση ευθανασίας σε παράλυτη γυναίκα

Για παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού στην οικογενειακή ζωή
καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γερμανία
επειδή οι αρχές αρνήθηκαν τη χορήγηση φαρμάκων για ευθανασία σε μία
ασθενή που υπέφερε από ολοκληρωτική παράλυση.

Για παραβίαση του δικαιώματος σεβασμού στην οικογενειακή και
ιδιωτική ζωή καταδίκασε την Γερμανία το Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, επειδή οι γερμανικές αρχές αρνήθηκαν να χορηγήσουν
θανατηφόρο φάρμακο στην σύζυγο του Ούλριχ Κοχ, που έπασχε από
ολοκληρωτική παράλυση, παρέμενε στη ζωή με μηχανική υποστήριξη και
είχε πολλές φορές δηλώσει την επιθυμία της να θέσει τέρμα στη ζωή
της.

Τελικώς η γυναίκα του Κοχ, έθεσε τέρμα στη ζωή της στην Ελβετία,
στις 12 Φεβρουαρίου 2005, με την βοήθεια της οργάνωσης Dignitas, η
οποία εδρεύει στην Ελβετία και έχει σκοπό τη διασφάλιση του
δικαιώματος όλων των ανθρώπων, να επιλέγουν την ζωή ή τον θάνατο
τους, ανάλογα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ο σύζυγος της αφού εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα στην Γερμανία
προκειμένου ν’ αποδείξει ότι οι γερμανικές αρχές κακώς δεν
συναίνεσαν στο αίτημα το δικό του και της γυναίκας του, να δοθεί
μία θανατηφόρα δόση από πεντοβαρβιτάλη νατρίου, που θα της επέτρεπε
να τερματίσει αξιοπρεπώς τη ζωή της στο σπίτι, προσέφυγε στο
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 22 Δεκεμβρίου 2008.

Καταδικάζοντας την Γερμανία το Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση
2.500 ευρώ για ηθική βλάβη στον Κοχ και υποχρέωσε την Γερμανία να
καταβάλλει και 26.736,25 ευρώ για έξοδα και δικαστικές δαπάνες.

Πηγή: ΑΜΠΕ