ΚΟΣΜΟΣ

Υπέρ της CETA ψήσισε το κοινοβούλιο των Βαλόνων

wallonia

Υπέρ της σχεδιαζόμενης συμφωνίας εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά (CETA) ψήφισε το κοινοβούλιο της γαλλόφωνης βελγικής περιοχής της Βαλονίας, η οποία αντιτίθετο σφοδρά στην υπογραφή της, καθιστώντας αδύνατη την επικύρωσή της.

Οι βουλευτές στήριξαν το νέο αναθεωρημένο κείμενο της CETA με ψήφους 58 υπέρ, έναντι πέντε κατά.

Και οι 28 χώρες-μέλη της Ε.Ε. στηρίζουν τη συμφωνία, η οποία, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, θα μπορούσε να αυξήσει κατά 20% το εμπόριο.

Η βελγική κυβέρνηση ωστόσο δεν μπορούσε να δώσει τη συγκατάθεσή της, διότι χρειαζόταν πρώτα την έγκριση από τις ομόσπονδες περιφέρειες.