Νέες μέθοδοι διεξαγωγής συγκρούσεων

Νέες μέθοδοι διεξαγωγής συγκρούσεων

32" χρόνος ανάγνωσης

Η σταδιακή μετατόπιση του παγκόσμιου γεωοικονομικού και γεωπολιτικού κέντρου βάρους προς την Ασία δεν είναι η μόνη σημαντική αλλαγή στον χώρο της διεθνούς ασφάλειας. Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κρατών, αλλά και οι ασύμμετρες απειλές, διεξάγονται πλέον και σε νέα πεδία συγκρούσεων και με τη χρήση μη παραδοσιακών μέσων, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις αραβικές εξεγέρσεις αλλά και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, ενώ προπαγανδιστική δράση διαφόρων μορφών παρατηρείται στην πρώην Ανατολική Ευρώπη και αλλού. Υψηλή ανησυχία, τέλος, υπάρχει για τα φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης, όπου το Διαδίκτυο αποτελεί εκ των κεντρικών εργαλείων.

* Ο κ. Θάνος Π. Ντόκος είναι γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.