ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωβουλευτές καλούν σε εντατικοποίηση της αλιευτικής πολιτικής στην Ε.Ε.

Ευρωβουλευτές καλούν σε εντατικοποίηση της αλιευτικής πολιτικής στην Ε.Ε.

Κατά την τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειας (Στρασβούργο 28-31/05) εγκρίθηκε μη δεσμευτικό ψήφισμα βάσει του οποίου όλα τα εισαγόμενα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να πληρούν τα υψηλά πρότυπα που επιβάλλονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης.

Καθώς όπως είπε η εισηγήτρια Linnéa Engström (Greens / EFA, SV), «είμαστε πολύ εξαρτημένοι από τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα, τα οποία έχουν αντίκτυπο στην εμπορική πολιτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εφαρμόσουμε τα ίδια υψηλά πρότυπα που απαιτούνται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εισαγόμενα ψάρια, καθώς πολλά είδη αλιεύονται ή υπεραλιεύονται. Απαιτούμε επίσης μέτρα κατά της παράνομης αλιείας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι μόνο τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας θα εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σχετικά με την παράνομη αλιεία τοποθετήθηκε και ο ευρωβουλευτής Ν. Μαριάς (ECR) σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αλιείς, καθώς μαζί με την προστασία της τουρκικής ακτοφυλακής, τουρκικά αλιευτικά εισέρχονται παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα του Αιγαίου και αλιεύουν παρανόμως. «Κυριολεκτικά, διεξάγουν πειρατεία», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας επίσης την εισαγωγή τουρκικών αλιευτικών προϊόντων, τα οποία αλιεύονται παράνομα, καθώς τα τουρκικά αλιευτικά δεν τηρούν τις προδιαγραφές και τις απαγορεύσεις που υπάρχουν για τα θέματα αλιείας. «Έτσι, τα αλιεύματα αυτά εισέρχονται στην ελληνική αγορά και στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι κάτι το απαράδεκτο, το παράνομο και πρέπει να σταματήσει», δήλωσε.

Σκοπός του ψηφίσματος λοιπόν, είναι να υπάρχει δικαιότερος ανταγωνισμός, να φέρουν ευρωπαϊκή επισήμανση καταγωγής και να ενισχυθούν τα πρότυπα ποιότητας για τη διατήρηση, τη διαχείριση και την υγιεινή, εφαρμόζοντας αποτελεσματικότερα μέτρα ελέγχου συμπεριλαμβανομένων και σε τρίτες χώρες.

Με το παρόν ψήφισμα, ζητούν οι ευρωβουλευτές επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εξασφαλίσουν ότι η ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται με πιο συνεπή τρόπο σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού.

Επιπλέον, ζητούν από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός σήματος για τον εντοπισμό προϊόντων ευρωπαϊκής προέλευσης.

Τέλος, καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει στενό συντονισμό μεταξύ εμπορίου και αλιευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες σε θέματα αλιείας.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, αντιπροσωπεύοντας το 24% των συνολικών παγκόσμιων εισαγωγών το 2016. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στις εισαγωγές για περισσότερο από το 60% της συνολικής τους κατανάλωσης.