ΚΟΣΜΟΣ

Εκκληση ευρωβουλευτών για την απελευθέρωση των εθελοντών της ERCI, Μαρντινί και Μπάιντερ

Εκκληση ευρωβουλευτών για την απελευθέρωση των εθελοντών της ERCI, Μαρντινί και Μπάιντερ

Εκκληση στις ελληνικές αρχές και την Υπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα απευθύνουν 32 ευρωβουλευτές σχετικά με δύο εθελοντές της Emergency Response Centre International, την κολυμβήτρια Σάρα Μαρντινί και τον Σιν Μπάιντερ, οι οποίοι συνελήφθησαν με διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της διευκόλυνσης εισόδου παράτυπων μεταναστών.

«Εμείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπογράφουμε, δεν επιθυμούμε να παρέμβουμε στην ουσία των δικαστικών διαδικασιών και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα με την υπόθεση των Ισπανών διασωστών.

Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες» τονίζουν μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά αναφέρουν: 

«Την 21η Αυγούστου 2018, η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε τους εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας κύριο Séan Binder και κυρία Sarah Mardini με διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης εισόδου παράτυπων μεταναστών. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στοναστυνομικό τμήμα Μυτιλήνης, ανακρίθηκαν, τέθηκαν υπό κράτηση από τον Εισαγγελέα Μυτιλήνης και βρίσκονται υπό κράτηση από τότε.

Όταν συνελήφθησαν, ο Séan και η Sarah ήταν εθελοντές στην Emergency Response Centre International (ERCI), μια ελληνική μη κερδοσκοπική ανθρωπιστική οργάνωση που έχει ένα πρόγραμμα έρευνας και διάσωσης στη Λέσβο καθώς και μια ιατρική κλινική που παρέχει βασικές ιατρικές υπηρεσίες στο κέντρο προσφύγων στη Μόρια. Η οργάνωση ήταν γνωστή, συνεργαζόταν με τις σχετικές ελληνικές αρχές και είχαν την έγκρισή τους, σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όπως και εντός του κέντρου προσφύγων στη Μόρια.

Εμείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπογράφουμε, δεν επιθυμούμε να παρέμβουμε στην ουσία των δικαστικών διαδικασιών και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα με την υπόθεση των Ισπανών διασωστών.

Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εθελοντές ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες. Ενώνουμε τις φωνές μας με αυτές των οικογενειών τους, των Πανεπιστημίων όπου φοιτούν η Sarah και ο Séan, άλλων ανθρωπιστικών ΜΚΟ και οργανώσεων και των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη που εκτιμούν τις προσπάθειες προσφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα.

Για αυτό, ζητούμε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές να προχωρήσουν σε όποια κατάλληλη πράξη ώστε να απελευθερώσουν τον Séan και τη Sarah μέχρι τη δίκη τους. Για τον σκοπό αυτό, καλούμε τις σχετικές αρχές της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, να συνεισφέρουν παραδίδοντας στην ελληνική Δικαιοσύνη όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σωστά στο έργο της.

Guy Verhofstadt (Πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελεύθερων – ΑLDE), Ska Keller (Πρόεδρος της Ομάδας των Πράσινων – GREENS/EFA), Gabi Zimmer (Πρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς – GUE/NGL), Claude Moraes (Πρόεδρος της Επιτροπής Ελευθεριών – LIBE), Birgit Sippel (Συντονίστρια της Ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών – S&D στην Επιτροπή Ελευθεριών), Cornelia Ernst (Συντονίστρια της Ομάδας της Αριστεράς – GUE/NLG στην Επιτροπή Ελευθεριών), Martina Anderson (GUE/NGL) Malin Björk (GUE/NGL) Lynn Boylan (GUE/NGL) Klaus Buchner (GREENS/EFA) Matt Carthy (GUE/NGL) Tanja Fajon (Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών  – S&D), Ana Gomes (S&D) Sophie In't Veld (Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Φιλελεύθερων – ALDE) Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) Jean Lambert (GREENS/EFA) Barbara Lochbihler (GREENS/EFA) Juan Fernando López Aguilar (S&D) Sabine Lösing (GUE/NGL) Martina Michels (GUE/NGL) Stelios Kouloglou (GUE/NGL) Merja Kyllönen (GUE/NGL) Liadh NiRiada (GUE/NGL) Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL, Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου) Morten Helveg Petersen (ALDE) Maria Heubuch (GREENS/EFA) Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy (S&D) Jens Rohde (ALDE) Martin Schirdewan (GUE/NGL) Elly Schlein (S&D) Helmut Scholz (GUE/NGL) Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) Barbara Spinelli (GUE/NGL) Bart Staes (GREENS/EFA) Miguel Urban Crespo (GUE/NGL) Ernest Urtasun (GREENS/EFA) Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) Julie Ward (S&D)»