ΚΟΣΜΟΣ

Η πλειονότητα των Ρώσων είναι ευχαριστημένοι από την ζωή τους, αλλά δεν περιμένουν ότι θα βελτιωθεί σημαντικά

Η πλειονότητα των Ρώσων είναι ευχαριστημένοι από την ζωή τους, αλλά δεν περιμένουν ότι θα βελτιωθεί σημαντικά

Η πλειονότητα των Ρώσων δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, αξιολογούν θετικά την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν περιμένουν μελλοντικά να βελτιωθεί σημαντικά η ζωή τους, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης (WCIOM).

Το 58% των Ρώσων δηλώνουν γενικά ότι είναι ευχαριστημένοι από την ζωή τους, εν αντιθέσει με το 16% που δηλώνουν το αντίθετο, ενώ το 21% συμφωνούν εν μέρει με την πρώτη και την δεύτερη εκτίμηση

Παράλληλα όμως η έρευνα κατέγραψε μείωση των επιπέδων αισιοδοξίας σε κοινωνικό επίπεδο. Μόνο το 25% των ερωτηθέντων (έναντι του 33% το 2017) πιστεύουν ότι η οικογένειά τους μετά από ένα χρόνο θα ζει καλύτερα απ' ό,τι ζει σήμερα, ενώ το ίδιο ποσοστό 25% ( έναντι του 13% το 2017) πιστεύουν ότι η κατάσταση της οικογένειάς τους θα επιδεινωθεί. Επίσης το 40% των Ρώσων, δεν περιμένουν τις οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην ζωή τους.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, το 70% την αξιολογεί θετικά (εκ των οποίων το 13% θεωρεί την οικονομική κατάσταση καλή ή πολύ καλή), ενώ το 27% των ερωτηθέντων έχουν αντίθετη άποψη (το ποσοστό αυτό ήταν 21% το 2017 και 30%το 2016).

Διαφοροποιούνται κατά ποσοστά ως προς την πολιτική κατάσταση. Ο ένας στους πέντε Ρώσους, δηλαδή το 21% αξιολογεί την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ρωσία ως καλή (30% ήταν το 2017 και 25% το 2016), το 53% την αξιολογεί ως μέση και το 18% ως άσχημη ( 12% ήταν το 2017 και 20% το 2016).

Ως προς την πολιτική που ακολουθεί η χώρα, το 30%, δηλαδή το ένα τρίτο των Ρώσων εγκρίνουν την γενική αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται (το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 46%) ενώ εν μέρει συμφωνούν με αυτήν το 47% των Ρώσων(39% ήταν το 2017), ενώ δεν συμφωνούν το 20% των ερωτηθέντων ( 11% ήταν το 2017).

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 2018, σε δείγμα 1.600 ατόμων.Η πλειονότητα των Ρώσων δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, αξιολογούν θετικά την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν περιμένουν μελλοντικά να βελτιωθεί σημαντικά η ζωή τους, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης (WCIOM).

Το 58% των Ρώσων δηλώνουν γενικά ότι είναι ευχαριστημένοι από την ζωή τους, εν αντιθέσει με το 16% που δηλώνουν το αντίθετο, ενώ το 21% συμφωνούν εν μέρει με την πρώτη και την δεύτερη εκτίμηση

Παράλληλα όμως η έρευνα κατέγραψε μείωση των επιπέδων αισιοδοξίας σε κοινωνικό επίπεδο. Μόνο το 25% των ερωτηθέντων (έναντι του 33% το 2017) πιστεύουν ότι η οικογένειά τους μετά από ένα χρόνο θα ζει καλύτερα απ' ό,τι ζει σήμερα, ενώ το ίδιο ποσοστό 25% ( έναντι του 13% το 2017) πιστεύουν ότι η κατάσταση της οικογένειάς τους θα επιδεινωθεί. Επίσης το 40% των Ρώσων, δεν περιμένουν τις οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στην ζωή τους.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, το 70% την αξιολογεί θετικά (εκ των οποίων το 13% θεωρεί την οικονομική κατάσταση καλή ή πολύ καλή), ενώ το 27% των ερωτηθέντων έχουν αντίθετη άποψη (το ποσοστό αυτό ήταν 21% το 2017 και 30%το 2016).

Διαφοροποιούνται κατά ποσοστά ως προς την πολιτική κατάσταση. Ο ένας στους πέντε Ρώσους, δηλαδή το 21% αξιολογεί την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Ρωσία ως καλή (30% ήταν το 2017 και 25% το 2016), το 53% την αξιολογεί ως μέση και το 18% ως άσχημη ( 12% ήταν το 2017 και 20% το 2016).

Ως προς την πολιτική που ακολουθεί η χώρα, το 30%, δηλαδή το ένα τρίτο των Ρώσων εγκρίνουν την γενική αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείται (το 2017 το ποσοστό αυτό ήταν 46%) ενώ εν μέρει συμφωνούν με αυτήν το 47% των Ρώσων(39% ήταν το 2017), ενώ δεν συμφωνούν το 20% των ερωτηθέντων ( 11% ήταν το 2017).

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 2018, σε δείγμα 1.600 ατόμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ