ΚΟΣΜΟΣ

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας για το Brexit

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας για το Brexit

Το σχέδιο συμφωνίας Βρετανίας Ε.Ε. έχει δύο μέρη: ένα νομικά δεσμευτικό σύμφωνο απόσυρσης από την Ε.Ε., που έχει πάνω από 580 σελίδες και μία 26σέλιδη πολιτική διακήρυξη για τις μελλοντικές σχέσεις των δύο πλευρών.

Τα βασικά σημεία στο σύμφωνο απόσυρσης είναι:

– Η μεταβατική περίοδος θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2020, αφού θεωρητικά η Βρετανία εγκαταλείπει την Ε.Ε. στις 29 Μαρτίου αλλά παραμένει δύο ακόμη χρόνια στην ενιαία αγορά και δεσμεύεται από τους κανόνες της. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου οι δύο πλευρές οφείλουν να επεξεργαστούν μία νέα εμπορική σχέση. Η μεταβατική περίοδος μπορεί να επεκταθεί για δύο χρόνια πριν από την 1η Ιουλίου 2020, αν και οι δύο πλευρές το κρίνουν απαραίτητο.

– Ως προς το ιρλανδικό σύνορο, το σύμφωνο υποχρεώνει τις δύο πλευρές να αποδεχθούν μία ρήτρα ασφαλείας που θα εγγυάται πως το σύνορο μεταξύ της Ιρλανδίας, που είναι μέλος της Ε.Ε. και της Βορείου Ιρλανδίας, κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου, θα παραμείνει απαλλαγμένο από τελωνεία και άλλα εμπόδια. Αμφότερες οι πλευρές ελπίζουν ότι μέχρι τα τέλη του 2020 θα έχουν καταλήξει σε μια νέα συμφωνία, ώστε να καθίσταται περιττή η ρήτρα αυτή.

– Τον λογαριασμό διαζυγίου μέχρι το 2020 καλείται να πληρώσει το Ηνωμένο Βασίλειο με βάση τις δεσμεύσεις του στα κοινοτικά προγράμματα και για την περίοδο χρηματοδότησης, που εκπνέει σε δύο χρόνια. Το συνολικό ποσό έχει εκτιμηθεί σε 39 δισ. στερλίνες (50 δισ. ευρώ).

– Στον τομέα των δικαιωμάτων, όσοι Ευρωπαίοι πολίτες ζουν στη Βρετανία και όσοι Βρετανοί ζουν εντός Ε.Ε. θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα στη διαβίωση και την εργασία τους.

Οι δύο πλευρές δεσμεύονται σε μια φιλόδοξη, ευρεία, βαθιά και ευέλικτη συνεργασία στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, της αστυνόμευσης, της δικαιοσύνης, της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας και της άμυνας. Πολλές λεπτομέρειες όμως θα αποσαφηνιστούν μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε., στις 29 Μαρτίου.

Εμπόριο: Οι δύο πλευρές δεσμεύονται σε μία αμοιβαία οικονομική σχέση, συμπεριλαμβανομένης μίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου. Θα υπάρξουν κοινές τελωνειακές διευθετήσεις για την αποφυγή δασμών, ενώ αμφότερες οι πλευρές πρέπει να συστήσουν και βελτιώσουν την προσωρινή περιοχή τελωνειακής ένωσης, όπως περιγράφεται στο σύμφωνο απόσυρσης.

Ιρλανδικό σύνορο: Βρετανία και Ε.Ε. δεσμεύονται στην αντικατάσταση της ρήτρας ασφαλείας με μία μόνιμη λύση, η οποία εγκαθιδρύει εναλλακτικές διευθετήσεις, που θα διασφαλίσουν την απουσία ενός σκληρού συνόρου στην Ιρλανδία.

Ταξίδια: Οι πολίτες της Βρετανίας και της Ε.Ε. δεν θα χρειάζονται βίζα για σύντομες επισκέψεις.

Ασφάλεια: Οι δύο πλευρές θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν συνεργασία στον τομέα της αστυνόμευσης στα ίδια επίπεδα με σήμερα, «όσο αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό».