Από τις 27 Aπριλίου 1941, οπότε οι Γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα, η Καθημερινή εκδίδεται υπό καθεστώς κατοχικής λογοκρισίας.