ΕΛΛΑΔΑ

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Ποιος μπορεί να ισχυρισθεί ότι ένας υποψήφιος που επιλέγει το πεδίο αυτό δεν στοχεύει - κατ' αρχήν - σε μία θέση από τις 7 ιατρικές σχολές της χώρας; Βέβαια, δεν μπορούν να τα καταφέρουν όλοι. Ετσι, εκτός από τα τμήματα Βιολογίας, που δίνουν τη δυνατότητα για πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση, σε διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία, υπάρχουν και άλλες σχολές που σχετίζονται με τις λεγόμενες επιστήμες υγείας και προσφέρουν καλές επαγγελματικές προοπτικές. Αυτές είναι:

- Τμήμα Μοριακής Βιολογίας - Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το τμήμα καλύπτει το φάσμα της κυτταρικής, μοριακής και αναπτυξιακής βιολογίας, επιστήμες που στις μέρες μας γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη. Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απορροφηθούν σε φαρμακοβιομηχανίες, σε νοσοκομεία, σε διαγνωστικά εργαστήρια, σε βιοτεχνολογικές εταιρίες καθώς και σε ερευνητικά κέντρα.

- Τμήμα Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι επενδύσεις που γίνονται σε βιοτεχνολογικές βιομηχανίες είναι ελάχιστες. Και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Ομως, οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να καλύψουν τομείς ανάλογους με την ειδίκευσή τους, και είναι σχετικοί με εκείνους της μοριακής βιολογίας - γενετικής (διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρείες, οργανισμοί).

- Τμήματα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων Αθηνών και Πελοποννήσου. Ενώ παλαιότερα η νοσηλευτική υπήρχε μόνο στα TEI, η δημιουργία πανεπιστημιακών τμημάτων αναβάθμισε και τις επαγγελματικές διεξόδους των αποφοίτων τους. Ετσι, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας προκηρύσσονται πολλές θέσεις για διοικητικό προσωπικό ή για κλινικές (όσοι επιλέγουν να εργαστούν σε κλινικές, ύστερα από δύο με τρία χρόνια γίνονται υπεύθυνοι των τμημάτων και αποκτούν καθαρά διοικητικό ρόλο). Στα ιδιωτικά νοσοκομεία συνήθως η εξέλιξη είναι ταχύτερη. Επίσης, ως ελεύθεροι επαγγελματίες δουλεύουν σε προγράμματα κατ' οίκον νοσηλείας, ενώ μπορούν να απασχοληθούν και στον τομέα της εκπαίδευσης (στη δευτεροβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση, σε IEK και KEK, καθώς και σε TEI) αλλά και σε φαρμακευτικές εταιρείες (συνήθως με ένα μεταπτυχιακό στο μάρκετινγκ ή τη διοίκηση επιχειρήσεων).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ