Πώς κατάφεραν οι Τσερόκι να διαχειριστούν υποδειγματικά το ξέσπασμα της Covid.