ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

1) Τι είναι η Πνευματική Ιδιοκτησία;

Πνευματική ιδιοκτησία είναι το αποκλειστικό δικαίωμα που αποκτά ο δημιουργός ενός πνευματικού έργου πάνω σε αυτό.

Το περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι διττό και διακρίνεται στο δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού προς το έργο του (ηθικό δικαίωμα).

Συνεπώς, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επιτρέπει στον δημιουργό του πνευματικού έργου να το εκμεταλλευτεί, προκειμένου να καρπωθεί οικονομικά οφέλη από την αξιοποίησή του, να διεκδικήσει την πατρότητα του έργου του και να το προστατεύσει από τυχόν παράνομες ενέργειες τρίτων, όπως αλλοίωση, τροποποίηση ή διασκευή.

 

2) Προστατεύεται το περιεχόμενο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας;

Το περιεχόμενο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, το οποίο αποτελείται ενδεικτικά από κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, έγγραφα, γραφικά, σχέδια, σήματα, οπτικοακουστικό υλικό (π.χ. podcasts, βίντεο κλπ.) και γενικά από όλα τα αρχεία του δικτυακού τόπου www.kathimerini.gr συνιστά πρωτότυπο πνευματικό έργο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και ως εκ τούτου προστατεύεται από το δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

3) Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ;

Μπορείτε να:

  1. Δείτε το περιεχόμενο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ για προσωπική σας χρήση σε οποιαδήποτε συσκευή που είναι συμβατή με τον ιστότοπό μας (π.χ. σταθερός ή φορητός υπολογιστής, smartphone, tablet ή άλλη φορητή συσκευή σας) και να το αποθηκεύστε σε αυτήν τη συσκευή για προσωπική σας χρήση.
  2. Εκτυπώστε μεμονωμένα αντίγραφα άρθρων σε χαρτί αυστηρά για προσωπική σας χρήση, όχι όμως να τα διανείμετε σε τρίτους.
  3. Μοιραστείτε περιεχόμενο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ μέσω των εργαλείων κοινής χρήσης που εμφανίζονται στο επάνω δεξιά μέρος του εκάστοτε άρθρου.

 

4) Ποιες χρήσεις απαγορεύονται;

Απαγορεύεται απολύτως η χωρίς έγγραφη άδεια, αντιγραφή, αναδημοσίευση, μετάδοση, αναμετάδοση, αναπαραγωγή (εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τα εργαλεία κοινής χρήσης που διαθέτουμε),  φόρτωση, αναφόρτωση, διανομή, έκδοση, πώληση, εκμίσθωση, παρουσίαση στο κοινό, δημόσια εκτέλεση, μετάφραση, τροποποίηση ή διασκευή του περιεχομένου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

 

5) Επιτρέπεται η παράθεση περιεχομένου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ;

Επιτρέπεται η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων νομίμως δημοσιευμένου περιεχομένου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ για την υποστήριξη της γνώμης εκείνου που παραθέτει ή την κριτική της γνώμης του άλλου, εφόσον η παράθεση των αποσπασμάτων αυτών είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού (π.χ. συντάκτη, αρθρογράφου, φωτογράφου κλπ.) και του εκδότη, δηλαδή της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.

 

 6) Τί θα συμβεί αν χρησιμοποιηθεί παρανόμως το περιεχόμενο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ;

Εφόσον πιθανολογείται προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, τότε η εταιρεία έχει εκ του νόμου το δικαίωμα να στραφεί κατά του παραβάτη στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Οι παραβάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι ο  ν. 2121/1993 στο άρθρο 66 προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή 2.900 – 15.000 €, πλέον της χρηματικής ικανοποίησης της ηθικής βλάβης που ορίζει το άρθρο 65 σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

>Πέραν αυτών, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) σε σχέση με την παράνομη διάθεση περιεχομένου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ στο διαδίκτυο και να επιτύχει την άμεση απομάκρυνση ή τη διακοπή πρόσβασης στο περιεχόμενό της ανάλογα με τις περιστάσεις. Σημειώνεται, ότι η μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις τις ΕΔΠΠΙ επισύρει στον παραβάτη πρόστιμο 500 – 1000 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. H εταιρεία έχει προσφύγει με επιτυχία ενώπιον της ΕΔΠΠΙ (απόφαση 66/2022) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, που παρανόμως είχε αναπαραχθεί από τον παραβάτη, ο οποίος για να αποφύγει την επιβολή προστίμου το διέγραψε.