«ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 166641807000

Γενικά Στοιχεία

 • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής οι «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ»), με ΑΦΜ 996589046, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, συστάθηκε, συμφώνως με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, ως επωφελούμενη εταιρεία μετά την κοινή διάσπαση και συνακόλουθη διαγραφή της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» και δ.τ. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (ΓΕΜΗ 44356507000), με την με αριθμό 980/28-09-2022 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Κρωπίας Κωνσταντίνου Βλαχάκη, νομίμως εγκεκριμένης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4378/17-10-2022 Απόφασης της  Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του  Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  Πειραιά, η  οποία  καταχωρήθηκε  την 17-10-2022 στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3117202 και προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 4405/17-10-2022 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Εν συνεχεία, οι «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ» απορρόφησαν λόγω συγχωνεύσεως, συμφώνως με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και της με αριθμό 12.161/29-12-2022 συμβολαιογραφικής πράξης του συμβολαιογράφου Κρωπίας Κωνσταντίνου Βλαχάκη, νομίμως εγκεκριμένης δυνάμει της  υπ’ αριθμ. 5519/30-12-2022 Απόφασης της  Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του  Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  Πειραιά, η  οποία  καταχωρήθηκε  την 30-12-2022 στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3388534 και προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 2868061/30-12-2022  ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ., τις ακόλουθες εταιρείες:
  • Α) την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (ΓΕΜΗ 44394507000),
  • Β) την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ –ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΓΕΜΗ 121571207000) και
  • Γ) την εταιρεία με την επωνυμία «M media ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΝΤΥΠΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (ΓΕΜΗ 9696901000)
 • Δραστηριότητα: Έκδοση ημερήσιων εφημερίδων, περιοδικών, ειδικών εφημερίδων και κάθε είδους έντυπο γενικού ή ειδικού περιεχομένου, εκμετάλλευση και διαχείριση ιστοτόπων ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, διοργάνωση συνεδρίων, εκμετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων κ.λ.π.
 • Έτος Ίδρυσης: 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη,
 • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη,
 • Διευθύνων Σύμβουλος:
  Χρήστος Αγραφιώτης
  του Νικολάου,
 • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Γεώργιος Βουκελάτος του Δημητρίου,
  Αντώνιος Κύρου του Δημητρίου,
 • Διεύθυνση : Εθνάρχου Μακαρίου & Δ. Φαληρέως 2, 185-47 Ν. Φάληρο, Πειραιάς
 • Τηλέφωνο : +30-210-4808000
 • web :https://www.kathimerini.gr

Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες

Ανακοινώσεις:

Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2022

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ:

Ανακοινώσεις:

Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2021

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
(Προηγούμενη επωνυμία : ENTYΠEΣ & ΔIKTYAKEΣ EKΔOΣEIΣ Α.Ε).

Ανακοινώσεις:

Οικονομικές Καταστάσεις

 

EΞEPEYNHTHΣ-EXPLORER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.E.E.E.

Ανακοινώσεις:

Οικονομικές Καταστάσεις

 

Mmedia ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 

Ανακοινώσεις:

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2021

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2020

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2018

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2017

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015

 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

NEW YORK TIMES FRANCE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
Οικονομικές Καταστάσεις