Ιστορικό Company Profile

Στοιχεία Αγοράς

Γενικά Στοιχεία

  • Δραστηριότητα : Η συμμετοχή (ως μητρική εταιρία) σε εταιρίες που ασχολούνται με την έκδοση ημερήσιων εφημερίδων , περιοδικών, ειδικών εφημερίδων και κάθε είδους έντυπο γενικού ή ειδικού περιεχομένου καθώς και με την  εκμετάλλευση τυπογραφείων, πιεστηρίων κ.λ.π.
  • Έτος Ίδρυσης : 1988
  • Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών: 7/3/2000
  • ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ME THN ΑΠΟΦΑΣΗ 2/745/21.12.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διεγράφησαν οι μετοχές της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Θεμιστοκλής Αλαφούζος του Αριστείδη,
 • Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Αλέξανδρος Παπαχελάς του Αριστομένη,
 • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Χρήστος Αγραφιώτης του Νικολάου,
  Γεώργιος Βουκελάτος του Δημητρίου,
  Αντώνιος Κύρου του Δημητρίου,

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 09/06/2015

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/06/2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 9/1/2014

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/06/2013

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/06/2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 21/12/2011

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31/05/2011

Απολογισμός χρήσεως

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ:
Οικονομικές Καταστάσεις, Στοιχεία και Πληροφορίες

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2012

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες 31/12/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 30/09/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 31/03/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2005

Οικονομικές Καταστάσεις 30/9/2005

Οικονομικές Καταστάσεις 30/6/2005

Επαναδιατυπωμένες Οικονομικές Καταστάσεις 31/3/2005

Οικονομικές Καταστάσεις 31/3/2005

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ (θυγατρική εταιρεία):
Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2020

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2018

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2017

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2008

31/12/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2007

30/06/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 30/06/2007

31/12/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2006

30/6/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 30/6/2006

31/12/2005

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2005

ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε. (θυγατρική εταιρεία)
Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ (θυγατρική εταιρεία)
Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2021

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2020

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2018

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2017

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2005

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (θυγατρική εταιρεία)
(Προηγούμενη επωνυμία : ENTYΠEΣ & ΔIKTYAKEΣ EKΔOΣEIΣ Α.Ε).

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2020

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2018

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2017

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2005

EΞEPEYNHTHΣ-EXPLORER A.E.E.E.E.(θυγατρική εταιρεία)
Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2020

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2018

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2017

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2005

NEW YORK TIMES FRANCE – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2021

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2020

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2019

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2018

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2017

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2005

MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E
Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2005

ΑΛΚΟ PRINT ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2021

Ανακοινώσεις