ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurolife: νέο ασφαλιστικό - αποταμιευτικό πρόγραμμα

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική, υλοποιώντας τη δέσμευσή της να προσφέρει λύσεις που ικανοποιούν την ανάγκη δημιουργίας κεφαλαίου για το μέλλον, διαμόρφωσε ένα ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη μετοχική σχέση με τον διεθνή επενδυτικό όμιλο Fairfax. Το ασφαλιστικό αποταμιευτικό πρόγραμμα «Εξασφαλίζω πλεονέκτημα για το εφάπαξ» προσφέρει εγγυημένο κεφάλαιο, το οποίο διαμορφώνεται με χρήση τεχνικής επιτοκιακής βάσης 3% ,εξασφαλίζοντας στις αποταμιεύσεις ετήσιες αποδόσεις μεταξύ 2% και 2,5% (αναλόγως της ηλικίας του ασφαλισμένου και της διάρκειας του προγράμματος).

Το «Εξασφαλίζω πλεονέκτημα για το εφάπαξ» απευθύνεται σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν ένα εγγυημένο κεφάλαιο για το μέλλον, αξιοποιώντας τα χρήματα που διαθέτουν τώρα με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

• Εγγυημένο τεχνικό επιτόκιο 3% (από τα υψηλότερα της αγοράς) για τη δημιουργία του επιθυμητού εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη του συμβολαίου.

• Δυνατότητα ολικής εξαγοράς του συμβολαίου μετά την πάροδο του 1ου ασφαλιστικού έτους (σύμφωνα με τον Πίνακα Αξιών Εξαγοράς που συμπεριλαμβάνεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο).

• Καταβολή στους δικαιούχους των καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου.

Το όφελος για έναν ασφαλισμένο ηλικίας 50 ετών, με καταβολή εφάπαξ ασφαλίστρου 20.000 ευρώ και διάρκεια προγράμματος 15 έτη, είναι στη λήξη του προγράμματος εγγυημένο κεφάλαιο ευρώ 28.498 (στο ποσόν έχει υπολογιστεί η εισφορά του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ