ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα γίνουν η αξιολόγηση και τα βήματα της εξυγίανσης

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στόχος της όλης διαδικασίας θα είναι η επιχείρηση να καταστεί βιώσιμη, δηλαδή να μπορεί μέσω της ρύθμισης να εξυπηρετεί τις εναπομείνασες οφειλές της, ακολουθώντας εάν χρειαστεί και ένα πλάνο αναδιάρθρωσης. Η εξυγίανση θα βασίζεται σε ανάλυση βιωσιμότητας (viability assesment). Για την ανάλυση βιωσιμότητας θα χρησιμοποιηθούν διεθνείς δείκτες, μοντέλα και μαθηματικοί, που θα αξιολογούν και θα υπολογίζουν τη δόση που «αντέχει» να πληρώνει μια επιχείρηση, αφού προηγουμένως υπολογιστούν τα έσοδα και τα έξοδά της. Πρόκειται για όλα τα τεχνικά ζητήματα που θα πρέπει να συζητηθούν εκτενέστερα με τους εκπροσώπους των θεσμών.

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει όλα τα χρέη της επιχείρησης προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, οι οποίες θα πρέπει να συναινέσουν στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Το «κούρεμα» θα γίνεται αναλογικά, δηλαδή με βάση την ποσοστιαία κατανομή των χρεών. Δηλαδή, εάν μια επιχείρηση μπορεί να δίνει με βάση το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την αξιολόγηση της βιωσιμότητάς της, κάθε μήνα 1.000 ευρώ για την εξυπηρέτηση των οφειλών της, αυτά θα επιμεριστούν βάσει της ποσοστιαίας κατανομής των οφειλών της προς όλους τους πιστωτές και αφού πρώτα έχει υπολογιστεί το ύψος του «κουρέματος». Ετσι, εάν το χρέος είναι 70% προς τις τράπεζες, 20% προς την εφορία και 10% προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα 1.000 ευρώ που θα μπορεί να δίνει, θα κατανεμηθούν αναλογικά.

Βασική καινοτομία που διακρίνει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση των επιχειρήσεων από προηγούμενους νόμους, είναι το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο «κουρέματος», ούτε για τις οφειλές προς το Δημόσιο ούτε για τις οφειλές προς τις τράπεζες. Η λύση που θα δοθεί θα είναι ενιαία και θα πρέπει να φέρει τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των πιστωτών, π.χ. του 60% και αφού συμφωνηθεί να λάβει την έγκριση δικαστηρίου, που θα την επικυρώνει. Στον βαθμό μάλιστα που η λύση περιλαμβάνει και «κούρεμα», θα υπάρξει πρόβλεψη στον νόμο για τη νομική κάλυψη των μερών που τη συνομολογούν, δηλαδή των εκπροσώπων του Δημοσίου, αλλά και των τραπεζικών στελεχών προκειμένου να μην κατηγορηθούν για απιστία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάλυψη δεν θα είναι στη βάση της καθολικής ασυλίας, αλλά θα είναι «νομική προστασία», η οποία θα παρέχεται εφόσον τηρήθηκαν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ