ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απορρόφηση Ελληνικών Καλωδίων, Σωληνουργείων Κορίνθου από Cenergy

Μέσα από το νέο σχήμα, η διοίκηση της Viohalco στοχεύει να δημιουργήσει μια ισχυρή και διεθνή εταιρεία.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο όμιλος Viohalco, διαβλέποντας την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση όχι μόνο για καλώδια υπόγεια και υποθαλάσσια αλλά και για σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου, προχωρεί μέχρι το τέλος του 2016 στην απορρόφηση μέσω συγχώνευσης των δύο θυγατρικών εισηγμένων (Ελληνικά Καλώδια, Σωληνουργεία Κορίνθου) από την επίσης θυγατρική βελγική εταιρεία συμμετοχών Cenergy Holdings.

Μέσα από το νέο σχήμα, η διοίκηση της Viohalco στοχεύει να δημιουργήσει μια ισχυρή διεθνή εταιρεία που θα συνενώσει τις δραστηριότητες αυτές, θα εκμεταλλευθεί συνέργειες, θα έχει διεθνή προβολή, θα μπορεί να αντλήσει χρηματοδότηση και επίσης θα είναι σε θέση να εγγυηθεί για την άρτια εκτέλεση των έργων που θα αναλαμβάνει. Η κίνηση αυτή επίσης αποσκοπεί στο να εκμεταλλευθεί η νέα εταιρεία αποδοτικότερα τις μεγάλες επενδύσεις (200 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία) που έχει υλοποιήσει στα Σωληνουργεία Κορίνθου και στα Ελληνικά Καλώδια στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι θα θωρακιστεί το σύνολο των εργοστασίων στην Ελλάδα και θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Η νέα εταιρεία συμμετοχών θα έχει την έδρα της στο Βέλγιο με παράλληλη διαπραγμάτευση στα Χρηματιστήρια των Βρυξελλών και της Αθήνας. Η σχέση ανταλλαγής προκύπτει από μελέτη ανεξάρτητων ελεγκτών που ορίστηκαν από δικαστήριο στο Βέλγιο ενώ στόχος είναι η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016 και αφού προηγουμένως εκδοθεί ενημερωτικό δελτίο και πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες γενικές συνελεύσεις. Ειδικότερα, η σχέση ανταλλαγής που προβλέπεται είναι 1 προς 1 για την εταιρεία Σωληνουργεία Κορίνθου Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν μία μετοχή της με μία μετοχή της Cenergy Holdings, και 0,447906797228002:1 για την εταιρεία Ελληνικά Καλώδια Συμμετοχών, δηλαδή οι μέτοχοί της προτείνεται να ανταλλάξουν 0,447906797228002 μετοχές της με μία μετοχή της Cenergy Holdings.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο όμιλος Viohalco θα διαθέτει μόνο μία θυγατρική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, τη Χαλκόρ.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2016 απορροφήθηκε η μετοχή της ΕΛΒΑΛ από τη μητρική εταιρεία ενώ είχε προηγηθεί το 2015 και η απορρόφηση της Σιδενόρ. Οι παραπάνω απορροφήσεις έχουν βοηθήσει τον όμιλο Viohalco να πετύχει ευνοϊκότερους όρους στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου με σκοπό να αντλήσει κεφάλαια προς υποστήριξη, μεσομακροπρόθεσμα, των παραγωγικών επενδύσεων του ομίλου.

Επίσης απλοποιείται το συνολικό οργανωτικό σχήμα του ομίλου εταιρειών υπό τον άμεσο και έμμεσο έλεγχο της Viohalco επί το ορθολογικότερο.

Εκ της απλοποίησης αυτής θα βελτιωθούν ουσιαστικά η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας διαχείρισης συμμετοχών σε επίπεδο ομίλου και θα μειωθεί το κόστος παρακολούθησης, εποπτείας και οργάνωσής της.

Κυρίως, θα καταστεί διαφανέστερο και ευχερέστερα καταληπτό το συνολικό εταιρικό σχήμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίων. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η μητρική εταιρεία Viohalco ήδη από το 2013 μετέφερε την έδρα της στις Βρυξέλλες και βρίσκεται εισηγμένη, πέραν του Χ.Α., και στο Euronext.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ