ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σημαντική μείωση ζημιών στα 8,7 εκατ. για την Attica Bank στο πρώτο εξάμηνο

Πέραν των αποτελεσμάτων εξαμήνου το Δ.Σ. της τράπεζας ανακοίνωσε χθες το νέο οργανόγραμμα στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δομών της τράπεζας, με στόχο την επάνοδό της σε ομαλούς και εντατικούς ρυθμούς λειτουργίας.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Το νέο οργανόγραμμα της Attica Bank παρουσιάστηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της τράπεζας στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δομών της, με στόχο την επάνοδό της σε ομαλούς και εντατικούς ρυθμούς λειτουργίας. Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, το νέο οργανόγραμμα στοχεύει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό του κόστους λειτουργίας, χωρίς να θιγεί ο κύριος κορμός των δραστηριοτήτων και της καθημερινής εσωτερικής ενασχόλησης του προσωπικού. Επιπλέον, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών προχωρά στην αναβάθμιση του μηχανογραφικού της κέντρου, ώστε με τη χρήση των πλέον προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών να βοηθηθούν και ενισχυθούν σε καθοριστικό βαθμό όλες οι λειτουργίες της. Παράλληλα ανακοινώθηκαν χθες οι επιδόσεις της Attica Bank για το πρώτο εξάμηνο όπου παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα και τις δυσχέρειες επιχειρήσεων και επαγγελματιών, η τράπεζα πέτυχε τη δραστική μείωση των ζημιών έναντι της προηγούμενης χρήσης, ενώ ταυτόχρονα η κεφαλαιακή της επάρκεια παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, μεταξύ των υψηλότερων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Αναλυτικότερα:

• Το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου για το α΄ εξάμηνο διαμορφώθηκε σε ζημία 9,9 εκατ. ευρώ, έναντι -473,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

• Το μετά φόρους αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 300,3 εκατ. ευρώ.

• Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 670,1 εκατ. ευρώ, ενώ το ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.

• Οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις στο β΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1,18 δισ. που αντιστοιχούν στο 29,5% του συνολικού υπολοίπου των δανείων. Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 50%.

• Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 περίπου δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 6,7% σε σχέση με το τέλος του 2015.

• Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε περίπου 4 δισ. ευρώ (+2,6%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα η διοίκηση της τράπεζας σημείωσε: «Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους παραμένουν οι κεντρικές συνιστώσες της στρατηγικής του ομίλου για το έτος 2016. Η δυνατότητα ανταπόκρισης στους στόχους αυτούς αποτελεί την προϋπόθεση για την επαναφορά της τράπεζας στη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας με την ολοκλήρωση των αναγκαίων προσαρμογών, για τις οποίες έχει δεσμευθεί, θα οδηγήσει σε ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Ηδη η θετική πρώτη αξιολόγηση του Ιουνίου 2016, που συνοδεύτηκε από τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ