ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπέρ των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας το 60% των πολιτών

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Υπέρ της ενίσχυσης των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλους τους κλάδους της απασχόλησης τάσσονται 6 στους 10 Ελληνες πολίτες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Πανελλήνιας Συνδρομητικής Ερευνας που διενέργησε η Metron Analysis για λογαριασμό της ΓΣΕΕ. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική και πραγματοποιήθηκε σε σταθμισμένο δείγμα (φύλο, ηλικία, ψήφο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές) 1.205 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω.

Μάλιστα, η ενίσχυση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καταγράφεται ως ευρεία πλειοψηφική άποψη σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με την ιδεολογική αυτοτοποθέτηση των ερωτωμένων στο πολιτικό φάσμα ή το κομματικό πρόσημο της ψήφου τους στις τελευταίες εθνικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, αναδεικνύεται σε κοινό τόπο, πεποίθηση και αίτημα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την κοινωνική διαστρωμάτωση, την επαγγελματική δραστηριότητα ή τη θέση στην απασχόληση.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό θετικής γνώμης (65%) εντοπίζεται στις ηλικίες 18 έως 34 ετών, στην πληθυσμιακή ομάδα, δηλαδή, που κατά τεκμήριο βρίσκεται αντιμέτωπη με οξυμένα προβλήματα ανεργίας, υποαπασχόλησης και ετεροαπασχόλησης, αναγκαστικής φυγής στο εξωτερικό (braindrain), κοινωνικής και επαγγελματικής περιθωριοποίησης.

Εξαιρετικά σημαντικό θεωρεί η Συνομοσπονδία το γεγονός ότι οι νέοι αντιλαμβάνονται το εργασιακό τους μέλλον, την επαγγελματική τους εξέλιξη και ανέλιξη μόνο μέσα από ένα ισχυρό πλαίσιο Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το 51% των ερωτωμένων δηλώνουν έλλειψη γνώσης ή αδυναμία επαρκούς αποτίμησης των επιπτώσεων της καταστρατήγησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην εργασιακή και επαγγελματική ζωή.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ΓΣΕΕ καλεί τους πολίτες να απευθυνθούν στα συνδικάτα προκειμένου να αποκτήσουν μια λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ