ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 14 εκατ. για Πειραιώς το 9μηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Βελτίωση μεγεθών παρουσίασε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς πετυχαίνοντας κέρδη, μείωση «κόκκινων» δανείων αλλά και αύξηση ρευστότητας. Σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσίασε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 14 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 621 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Στελέχη του ομίλου επισημαίνουν ότι η τράπεζα παρουσίασε κέρδη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο ενώ τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη ανήλθαν στα 290 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε επαναλαμβανόμενη βάση (κατά το δεύτερο τρίμηνο λογιστικοποιήθηκαν έκτακτα χρηματοοικονομικά κέρδη ύψους 111 εκατ. ευρώ). Σε επαναλαμβανόμενη βάση τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1%, το λειτουργικό κόστος +2% τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων κατά +12%. Η επιστροφή στην κερδοφορία είναι αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των προβλέψεων (-62%), μείωση που οφείλεται στη μεγάλη αύξησή τους κατά τη χρήση του 2015 για τη θωράκιση του ισολογισμού και τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου στο 38,8% από 39,2% στο τέλος Ιουνίου. Η ετήσια συνολική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ με το συνολικό υπόλοιπό τους να περιορίζεται στα 25,3 δισ. ευρώ. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων ήταν αρνητικός για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα -335 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο από -189 εκατ.

Ετσι ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 68% από 67% στο τέλος Ιουνίου 2016, ενώ ένα έτος πριν, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, ήταν στο 61%. Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 παρέμεινε αμετάβλητος στο 52%, ωστόσο το υπόλοιπό τους σε ετήσια βάση εμφανίζει μείωση κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Στόχος της τράπεζας είναι να μειώσει, μέχρι το τέλος του 2019, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 58% και κατά -41% τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 39,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, αυξημένες κατά 900 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος Ιουνίου, βελτίωση που αποδίδεται στη χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Ο νέος πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Χατζηνικολάου, με αφορμή τα αποτελέσματα του εννεαμήνου, ανέφερε: «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η τράπεζα εργάζεται ώστε να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους εντός ενός λειτουργικού περιβάλλοντος, το οποίο, αν και παραμένει απαιτητικό, παρουσιάζει ευκαιρίες, καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά. Είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες προς όφελος των μετόχων μας, των πελατών μας και των ανθρώπων μας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει στόχο την υιοθέτηση των υψηλότερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. Το ανανεωμένο διοικητικό συμβούλιο συνδυάζει εκτεταμένη διεθνή τραπεζική τεχνογνωσία με βαθιά γνώση του εγχώριου περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι και τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την επιστροφή της τράπεζας σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε την ηγετική μας θέση στον εγχώριο τραπεζικό τομέα».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Πουλόπουλος υπογράμμισε: «Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη, με τις καταθέσεις να σημειώνουν αύξηση κατά 2%. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων, με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώνεται στο 16,7%. Η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το 2016: κερδοφορία, σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, βελτίωση της ρευστότητας».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ