ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 192 εκατ. για τη Eurobank το 9μηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αύξηση κερδών, μείωση «κόκκινων» δανείων και αύξηση καταθέσεων κατέγραψε στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου ο όμιλος Eurobank. Αναλυτικότερα, ο όμιλος εμφάνισε στο εννεάμηνο καθαρά κέρδη ύψους 192 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015, επίδοση που περιλαμβάνει και έκτακτα κέρδη ύψους 55 εκατ. ευρώ από την πώληση της Eurolife ERB.

Κατά το τρίτο τρίμηνο παρουσίασε αύξηση εσόδων από τόκους κατά 0,3% ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 7,1%, κυρίως λόγω της μείωσης των δαπανών για τη χρήση των εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου. Οι λειτουργικές δαπάνες στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 4,4%, ενώ σε επίπεδο ομίλου μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση. Τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 787 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 39,9% σε ετήσια βάση.

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα στη διαχείριση των επισφαλών απαιτήσεων. Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν αρνητικά, ενώ τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 70% σε τριμηνιαία βάση. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 28 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο από -16 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο, +42 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2016 και +235 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέταρτο τρίμηνο του 2015. Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως ποσοστό του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 34,8% από 34,7% που ήταν στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις ενισχύθηκε στο 65,5% από 65,0% στο τέλος Ιουνίου. Οι προβλέψεις για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκαν στο τρίτο τρίμηνο στα 191 εκατ. ευρώ έναντι 222 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο (-14,1%).

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό παρέμειναν κερδοφόρες, καθώς το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 83 εκατ. έναντι ζημιών 32 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η συνολική χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 6 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του εννεαμήνου ο πρόεδρος της Eurobank Νικόλαος Καραμούζης σημείωσε: «Η σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος, η εκτιμώμενη επιστροφή της χώρας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2017 και η ομαλή πορεία των διαβουλεύσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους αποτελούν θετικά σημάδια για την ελληνική οικονομία. Στις συνθήκες αυτές, η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου προγράμματος εντός χρονοδιαγράμματος αποτελεί προτεραιότητα. Η θετική κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης θα επιτρέψει τη διαμόρφωση συμφωνίας με τους εταίρους για τη βιώσιμη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους. Οι παραπάνω εξελίξεις μπορούν να δώσουν ένα ισχυρό σήμα προς τη διεθνή και εγχώρια επενδυτική κοινότητα για τις προοπτικές της χώρας, ώστε να έλθουν οι ξένες επενδύσεις και τα κεφάλαια που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ρευστότητας και την ανάκαμψη της οικονομίας».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκίων Καραβίας σημείωσε: «Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου πιστοποιούν ότι η Eurobank βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το 2016. Η ενεργός και αποτελεσματική διαχείριση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της τράπεζας για το επόμενο διάστημα. Η ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η πιθανή ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και την προσπάθεια αύξησης των καταθέσεων».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ