ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση κερδοφορίας 10,5% για τη Motor Oil το εννεάμηνο

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2016 ανακοίνωσε χθες η Motor Oil. Ταυτόχρονα η εισηγμένη δημοσιοποίησε και τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2016, σύμφωνα με τα οποία πέτυχε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 10,5% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ύψος των 194,17 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 175,600 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015.

Ο τζίρος του ομίλου στην ίδια περίοδο ανήλθε στα 4,474 δισ. ευρώ από 5,373 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου στο φετινό εννεάμηνο έφθασε τα 408,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 2,3% έναντι του εννεαμήνου 2015. Το γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης (Ιούλιος - Σεπτέμβριος) η κερδοφορία της Motor Oil διαμορφώθηκε στα 76,17 εκατ. ευρώ από 33,69 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2015. Τα έσοδα του ομίλου, πάντα για τη περίοδο που εξετάζουμε, διαμορφώθηκαν σε 1,81 δισ. ευρώ από 1,71 δισ. ευρώ το εννεάμηνο 2015, ενώ τα μεικτά αποτελέσματα ανήλθαν στα 187 εκατ. ευρώ από 134 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οπως αποκαλύπτει ο όμιλος στην έκθεση εννεαμήνου:«Ο όμιλος Motor Oil, μέσω νεοσυσταθείσης 100% θυγατρικής στη Μέση Ανατολή, σχεδιάζει την επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό και την ενδυνάμωση του ήδη ισχυρού εξαγωγικού προσανατολισμού του». Η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωσή του σε συνεχή βάση. Μέρος αυτής της παρακολούθησης είναι η αναθεώρηση του κόστους κεφαλαίου και των συνδεδεμένων κινδύνων ανά κατηγορία κεφαλαίου. Πρόθεση του ομίλου είναι η ισορροπία στην όλη κεφαλαιακή διάρθρωση μέσω πληρωμής μερισμάτων, καθώς και έκδοσης νέων ή αποπληρωμής υφισταμένων δανείων. Ο όμιλος, μέσω της 100% θυγατρικής Motor Oil Finance plc, που εδρεύει στο Λονδίνο, προέβει ήδη από το 2014 στην έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού 350 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς ομολογιών πενταετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου και γενικά είναι σε θέση να έχει πρόσβαση σε χρηματαγορές του εξωτερικού, διευρύνοντας έτσι σημαντικά τις επιλογές χρηματοδότησής του. Τον φετινό Ιούλιο η εισηγμένη κατέβαλε 1.950.000 ευρώ ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη συμμετοχή της κατά 65% στη Motor Oil Vegas Upstream Ltd που έχει έδρα στην Κύπρο, αντικείμενο της οποίας είναι η αναζήτηση, η έρευνα και η εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και η οποία συμμετέχει κατά 100% στην MV Upstream Tanzania Ltd, που έχει έδρα επίσης στην Κύπρο και αντικείμενό της είναι η αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου. Το σύνολο της δραστηριότητας του ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα, καθώς οι περισσότερες εταιρείες του ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα, ενώ αυτές που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι πολύ λίγες και έχουν προς το παρόν πολύ περιορισμένες δραστηριότητες.

Οι επιχειρηματικοί τομείς διαχωρίζονται σε δραστηριότητα του διυλιστηρίου, δραστηριότητα πωλήσεων από/προς πρατήρια καυσίμων και παροχή υπηρεσιών. O αριθμός απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου και της εταιρείας την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 ανερχόταν σε 2.025 και 1.185 άτομα αντίστοιχα (30/9/2015: όμιλος: 1.986 άτομα, εταιρεία: 1.184 άτομα).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ