ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγικός επενδυτής στην Παγκρήτια Τράπεζα ο Μιχάλης Σάλλας

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Τη συμμετοχή του πρώην προέδρου και ιδρυτή της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα, στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας, αποκτώντας το 15% των μετοχών της, ανακοίνωσε χθες η συνεταιριστική τράπεζα.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη Σύμφωνο Αμοιβαίας Κατανόησης και Εμπιστευτικότητας (MoU) μεταξύ των δυο πλευρών, στο οποίο ρητά εκφράζεται η επιθυμία συμμετοχής του κ. Σάλλα στο συνεταιριστικό κεφάλαιο της τράπεζας ως στρατηγικού επενδυτή, με ποσοστό τουλάχιστον 15% επί του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων. Η απόκτηση των μεριδίων θα γίνει μέσω αύξησης κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «τόσο η διοίκηση της τράπεζας όσο και ο κ. Σάλλας πιστεύουν ότι με τη συνεργασία αυτή δημιουργούνται οι δυνατότητες για την ενδυνάμωση, ανάπτυξη και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων της τράπεζας, προς όφελος των υφιστάμενων και μελλοντικών συνεταίρων της». Η συμμετοχή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συνεταιριστικές τράπεζες και θα διασφαλίζει τον συνεταιριστικό χαρακτήρα της Παγκρήτιας.

Στόχος και των δύο πλευρών είναι το σύνολο της διαδικασίας με βάση τα προβλεπόμενα από τον νόμο, τις εποπτικές αρχές και το MοU, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στην τράπεζα ο κ. Σάλλας δήλωσε: «Γνωρίζω την τράπεζα από την ίδρυσή της και έχω παρακολουθήσει στενά την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ την Παγκρήτια Τράπεζα άρρηκτα δεμένη με την οικονομία της Κρήτης, έχω εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στα στελέχη της και πιστεύω ότι η νέα προσπάθεια όλων μας θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της και θα διευρύνει τις προοπτικές της προς όφελος των συνεταίρων και των πελατών της».

Η Παγκρήτια Τράπεζα είναι η μεγαλύτερη συνεταιριστική τράπεζα της χώρας, με περισσότερους από 83.000 συνεταίρους με καταθέσεις 1 δισ. ευρώ (μερίδιο αγοράς στην Κρήτη 13%) και χαρτοφυλάκιο δανείων άνω των 1,6 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 85% είναι δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Διαθέτει δίκτυο 54 καταστημάτων εκ των οποίων τα 47 είναι στην Κρήτη και τα υπόλοιπα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μήλο. Σημειώνεται ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες όπως υπολογίστηκαν με βάση το stress test το 2015 καλύφθηκαν μερικώς, μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων και υπήρχε αδιάθετο ποσό 35 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί εν μέρει από την κερδοφορία της τράπεζας και κυρίως από τον στρατηγικό επενδυτή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ