ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισπεύδει τα στρες τεστ των ευρωπαϊκών τραπεζών η ΕΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν λιγότερο από ένα έτος στη διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν 159 δισ. ευρώ και να συμμορφωθούν με τους νέους μακροπρόθεσμους κανόνες περί κεφαλαιακής επάρκειας, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Παράλληλα, η ΕΒΑ επισπεύδει τις επόμενες δοκιμασίες αντοχής που θα διεξαχθούν από τις αρχές του 2018, και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στα μέσα του ίδιου έτους. Το έλλειμμα των τραπεζών αφορά τον νέο δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (net stable funding ratio). Σύμφωνα με το νέο μέτρο, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν από τον Ιανουάριο του 2018 κατ’ ελάχιστον σταθερές πηγές μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης.

Ενώ ο μέσος λόγος χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών τραπεζών που εξετάστηκαν από την ΕΒΑ ανήλθε στο 107,8% (ελάχιστο όριο το 100%), το έλλειμμα των 158,7 δισ. ευρώ προκύπτει επειδή ορισμένες από τις τράπεζες δεν έχουν πιάσει το ελάχιστο όριο. Βέβαια, το έλλειμμα του δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης αντιστοιχεί μόλις στο 1,7% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, ύψους 9,1 τρισ. ευρώ, των ευρωπαϊκών τραπεζών, ανακοίνωσε η ΕΒΑ. Το νέο μέτρο εντάσσεται στη δέσμη νέων ρυθμίσεων, γνωστών ως Βασιλεία ΙΙΙ, που υιοθετήθηκαν ως απάντηση στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009. Η δέσμη των νέων κανόνων περιλαμβάνει αυστηρότερα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφωθούν όλες οι τράπεζες έως το 2019. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ανακοίνωσε, επίσης, ότι δεν υπάρχει έλλειμμα μετρητών, γεγονός που σημαίνει πως όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν καλύψει τους βασικούς κανόνες περί κεφαλαιακής επάρκειας. Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων είχε διαμορφωθεί στα τέλη Ιουνίου του 2016 στο 12,8%, ενώ το ελάχιστο επίπεδο είναι το 7%.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ