ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντομα (04/03/17)

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

ΜΕΒΓΑΛ: Υπό τον έλεγχο των «Δέλτα Τρόφιμα» και οικογένειας Χατζάκου

Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποιήθηκε η απόκτηση από κοινού του ελέγχου της γαλακτοβιομηχανίας «Μεβγάλ» από τη «Δέλτα Τρόφιμα» (θυγατρική της Vivartia του ομίλου MIG) και την οικογένεια Χατζάκου. Η εν λόγω γνωστοποίηση συγκέντρωσης αφορά στην πραγματικότητα την κατοχή από 43,18% του μετοχικού κεφαλαίου της «Μεβγάλ» που κατέχουν η «Δέλτα» και η οικογένεια Χατζάκου μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ που είχε αποφασιστεί πέρυσι. Η εν λόγω συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στις 15 Φεβρουαρίου 2017 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης αρχής στις 20 Φεβρουαρίου 2017.

ΕΛΓΕΚΑ: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Arivia

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης της εταιρείας Arivia σε διεθνές επενδυτικό σχήμα από την ΕΛΓΕΚΑ, έναντι 20 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι του επενδυτικού σχήματος ηγείται το fund Southbridge Europe Mezzanine. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της Arivia, η ΕΛΓΕΚΑ θα μπορέσει να εστιάσει στον βασικό πυρήνα των δραστηριοτήτων της και συγκεκριμένα στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων, μέσω της δραστηριότητας που ιστορικά αναπτύσσει και στα παραδοσιακά logistics στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας «Διακίνηση». Με την εισροή, εξάλλου, 20 εκατ. ευρώ από την πώληση, ο όμιλος εξασφαλίζει κεφάλαιο κίνησης για να υλοποιήσει το επιχειρηματικό του σχέδιο, ενισχύει τις χρηματορροές του, ενώ παράλληλα επέρχεται δανειακή ελάφρυνση της ΕΛΓΕΚΑ. Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της μητρικής και του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ (30/6/2016), η επίπτωση από την πώληση της Arivia είναι η ακόλουθη: κέρδος συναλλαγής σε επίπεδο εταιρείας 7,517 εκατ. ευρώ και σε ενοποιημένο επίπεδο 3,75 εκατ. ευρώ.

ΑΕΓΕΚ: Σε επιτήρηση η μετοχή

Eπανήλθε στην κατηγορία επιτήρησης η μετοχή της ΑΕΓΕΚ που είχε τεθεί σε αναστολή διαπραγμάτευσης, καθώς η εταιρεία δημοσίευσε την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1.1-30.6 2016. Σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση εξαμήνου του 2016, η καθαρή θέση ήταν αρνητική κατά 147,7 εκατ. ευρώ αλλά για τους ιδιοκτήτες της μητρικής η απόδοση ήταν αρνητική κατά 21,2 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν στα 333,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων δανειακές ήταν τα 280 εκατ. ευρώ. Στο ταμείο υπήρχαν 2 εκατ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις ήταν ύψους 5,4 εκατ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ