ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη θυγατρική της στη Νότια Αφρική πούλησε η Εθνική

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: Τράπεζες

Την πώληση της θυγατρικής της στη Νότια Αφρική ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η διοίκηση της τράπεζας προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οπως ανακοινώθηκε, η Εθνική Τράπεζα συμφώνησε με την AFGRI Holdings για την πώληση του 99,81% της θυγατρικής της South African Bank of Athens. Η μεταβίβαση των μετοχών και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2017, αφού ληφθούν όλες οι απαιτούμενες εποπτικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με την Εθνική, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) της τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο του 2016 θα αυξηθεί κατά 5 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα η ρευστότητα του ομίλου θα ενισχυθεί κατά 55 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η South African Bank of Athens ιδρύθηκε το 1947, δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική και παρέχει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές τραπεζικές λύσεις σε μεσαίου μεγέθους τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και εξειδικευμένες λύσεις συναλλακτικής τραπεζικής στην ευρύτερη αγορά. Η AFGRI αποτελεί ηγετική εταιρεία παροχής αγροτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και επεξεργασίας τροφίμων, η οποία δραστηριοποιείται στη Νότια Αφρική, σε 14 λοιπές χώρες της Αφρικής, στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δυτική Αυστραλία. Η Εθνική έχει ολοκληρώσει ή συμφωνήσει τις πλέον απαιτητικές δεσμεύσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης, με την πώληση της Finansbank στην Τουρκία και της UBB στη Βουλγαρία να ξεχωρίζουν από πλευράς μεγέθους και επίδρασης στον ισολογισμό της τράπεζας. Οι αποεπενδύσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει ο όμιλος αποτελούν πάνω από το 80% της επίδρασης που έχει το σχέδιο αναδιάρθρωσης στον όμιλο και οι ενέργειες του οποίου πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του 2018. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία επίσης ξεχωρίζει από πλευράς μεγέθους. Επιπλέον, στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσης η Εθνική έχει προχωρήσει και σε σημαντικές κινήσεις μείωσης του λειτουργικού κόστους με τον περιορισμό και την ορθολογικότερη κατανομή του δικτύου καταστημάτων, την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου προσωπικού και τη μείωση του κόστους των καταθέσεων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ