ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγώνας δρόμου για να φτάσει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία της ΔΕΗ

Η ρευστότητα εξακολουθεί να αποτελεί ένα δύσκολα διαχειρίσιμο θέμα για τη διοίκηση της ΔΕΗ, καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31/12/2016 περιορίζονται σε μόλις 207 εκατ. ευρώ, όταν οι συνολικές ανεξόφλητες οφειλές προς τρίτους ξεπερνούν το 1,8 δισ. ευρώ και μέσα σε ορίζοντα τριετίας θα πρέπει να αποπληρώσει περί τα 2,6 δισ. σε σύνολο μακροχρόνιου δανεισμού 4,6 δισ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται η εκταμίευση του νέου κοινοπρακτικού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ που ενέκριναν με ειδικούς όρους οι συστημικές τράπεζες προς τη ΔΕΗ, ενώ σήμερα το Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να εγκρίνει την εκταμίευση ποσού 92,9 εκατ. ευρώ από τη μείωση του μετοχικού του κεφαλαίου στο πλαίσιο του σχεδίου απόσχισης.

Η εκταμίευση του δανείου θα απομακρύνει τον κίνδυνο νέας υποβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από το CCC- που βρίσκεται ήδη και θα δώσει τη δυνατότητα αποπληρωμής του ομολόγου που λήγει τον Μάιο, δεν θα επιλύσει ωστόσο το οξύ πρόβλημα ρευστότητας της επιχείρησης, που μεταφέρεται αλυσιδωτά στις δύο θυγατρικές της, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, και μέσω αυτών στον ΛΑΓΗΕ και στην αγορά ηλεκτρισμού.

Η ρευστότητα εξακολουθεί να αποτελεί ένα δύσκολα διαχειρίσιμο θέμα για τη διοίκηση της ΔΕΗ καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31/12/2016 περιορίζονται μόλις σε 207 εκατ. ευρώ, όταν οι συνολικές ανεξόφλητες οφειλές προς τρίτους ξεπερνούν το 1,8 δισ. ευρώ και μέσα σε ορίζοντα τριετίας θα πρέπει να αποπληρώσει περί τα 2,6 δισ. ευρώ σε σύνολο μακροχρόνιου δανεισμού 4,6 δισ. ευρώ. Το κατά πόσον το πρόβλημα «ρευστότητα» θα καταστεί μοιραίο για την εταιρεία θα εξαρτηθεί από τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των λογαριασμών ρεύματος, κάτι που όμως δεν προκύπτει από το πλήθος αβεβαιοτήτων που καταγράφονται στην Οικονομική Εκθεση του 2016. Αντιθέτως επισημαίνονται οι κίνδυνοι χρηματοδότησης της εταιρείας και η πιθανή έλλειψη κεφαλαίων κίνησης για την ομαλή λειτουργία της και την εξυπηρέτηση του επενδυτικού της προγράμματος.

Αρνητικά αποτιμάται και η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ λόγω της μείωσης της λειτουργικής κερδοφορίας του νέου ομίλου ΔΕΗ, κατά 174 κατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση. «Επιπροσθέτως είναι ενδεχόμενο να μην ικανοποιούνται στο μέλλον συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες λόγω τόσο της σημαντικής μείωσης της κερδοφορίας όσο και της αλλαγής της κεφαλαιακής διάρθρωσης του νέου ομίλου ΔΕΗ, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να επιφέρει την πρόωρη αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων που περιλαμβάνουν σχετικούς δείκτες και που ενδεχομένως μπορεί να δυσχεράνει τη μελλοντική χρηματοδότηση και ανάπτυξή του», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Οικονομική Εκθεση 2016. Το ενδεχόμενο της πρόωρης αποπληρωμής υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων αναφέρεται και στην περίπτωση που μειωθεί το ποσοστό του Δημοσίου στη ΔΕΗ κάτω από 51%, κι αυτό γιατί πολλές συμβάσεις περιλαμβάνουν αντίστοιχους όρους. Το θέμα αυτό συνδέεται με την αξιοποίηση του 17% από το υπερταμείο. Στην έκθεση επισημαίνεται η γενικότερη δυσκολία χρηματοδότησης της ΔΕΗ λόγω του προβλήματος ρευστότητας αλλά και της κατάστασης της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι για το νέο κοινοπρακτικό διετούς διάρκειας η ΔΕΗ έχει ενεχυριάσει απαιτήσεις πελατών της, με αξία ετήσιας κατανάλωσης βάσει όρων των δύο προηγούμενων ετών, συνολικού ύψους 125% επί του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου.

Από τον κατάλογο των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της ΔΕΗ προς τρίτους που περιλαμβάνεται στην έκθεση του 2016, προκύπτει ξεκάθαρα η δυσκολία της ΔΕΗ να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 832 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές και εργολάβους. Στα 554,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα χρέη προς τον ΑΔΜΗΕ και στα 428,5 εκατ. ευρώ προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ μικρότερα ποσά αφορούν υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, παρακράτηση δημοτικών τελών και τελών ΕΡΤ, φόρων, πιστωτικά υπόλοιπα πελατών κ.λπ.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει ασκήσει κατά της ΔΕΗ δύο αγωγές συνολικού ποσού 540 εκατ. ευρώ, η δικάσιμος των οποίων έχει οριστεί για τις 18 Μαΐου. Τον Δεκέμβριο του 2016 ο ΑΔΜΗΕ άσκησε μία ακόμη αγωγή κατά της ΔΕΗ, διεκδικώντας ποσό 406,4 εκατ. ευρώ, που αφορά ανταγωνιστικές χρεώσεις που η ΔΕΗ εισέπραξε μέσω των λογαριασμών ρεύματος αλλά δεν απέδωσε στον ΑΔΜΗΕ. Περί τα 455 εκατ. ευρώ διεκδικούν δικαστικά τρεις προμηθευτές/εργολάβοι της εταιρείας.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ